Schipper-machinist beperkt werkgebied

 • 25519
 • Niveau 2
 • 1-2 jaar
 • bol

Schipper-machinist beperkt werkgebied

Als schipper-machinist beperkt werkgebied blijf je dichter bij huis dan de collega’s op zee.

Opleiding

 • Je leert varen op een binnenvaartschip en werken met de systemen die daar aanwezig zijn. Je leert de wetten en regels kennen die gelden in de binnenwateren van Nederland. Ook leer je technisch onderhoud uit te voeren.

   

  De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Beroep

 • Beperkt werkgebied betekent: alleen in Nederlandse wateren en niet daarbuiten. Als schipper-machinist beperkt werkgebied vaar je dus alleen in Nederland. Of eigenlijk: niet meer dan 30 zeemijl uit de Nederlandse kust (een zeemijl is 1852 meter). Als schipper-machinist beperkt werkgebied vervoer je goederen met een schip. Je weet hoe je het schip het beste kunt laden, ook als het gaat om gevaarlijke stoffen. Je loopt wacht op de brug van het schip en controleert de positie en de koers van het schip. Als het nodig is verhelp je storingen. Je kan navigeren en manoeuvreren. Je kent je vaargebied goed. Je werkt en woont aan boord van het schip.

Schoollocaties

De kans om direct na je diploma een baan te vinden die bij je opleiding past.

 • Goede kans
 • Ruim voldoende kans
 • Voldoende kans
 • Matige kans
 • Geringe kans
 • Niet bekend

Zoeken