Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties

 • 25314
 • Niveau 4
 • 3-4 jaar
 • bol, bbl

Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties

Werktuigkundige installaties vind je vooral in fabrieken. Denk aan lopende banden en fabricagelijnen. Als tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties ben jij degene die het allemaal bedenkt op de tekentafel.

Opleiding

 • Je leert de principes van de werktuigkunde en uit welke onderdelen werktuigkundige installaties kunnen bestaan. Daarbij leer je te werken met een CAD-tekenpakket, dat speciaal gemaakt is om technische tekeningen te maken. Je leert hoe je precieze tekeningen van werktuigkundige installaties, of onderdelen daarvan kunt maken. Ook leer je hoe je de juiste maten aan kunt geven en hoe je het geheel kunt controleren.

   

  De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Beroep

 • Als tekenaar ontwerper werktuigkundige installatie bereid je de aanleg voor van van werktuigkundige installaties. Je maakt tekeningen en materiaaloverzichten die als basis dienen voor de uit te voeren montage- en installatiewerkzaamheden. Dit is precies werk want fouten en onduidelijkheden in tekeningen en instructies kunnen leiden tot verkeerde aansturing en uitvoering van het proces. Voorbeelden van werktuigkundige installaties zijn centrale verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioningsystemen, gasinstallaties, drinkwaterinstallaties, sanitaire installaties, brandbestrijdingsinstallaties, gas- en stookinstallaties, speciale installaties in ziekenhuizen en voor de industrie.

Schoollocaties

De kans om direct na je diploma een baan te vinden die bij je opleiding past.

 • Goede kans
 • Ruim voldoende kans
 • Voldoende kans
 • Matige kans
 • Geringe kans
 • Niet bekend

Zoeken