Over KiesMBO.nl

KiesMBO.nl is een studiekeuze portaal speciaal gericht op de mogelijkheden die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt.

KiesMBO is dé mbo-portal voor studie- en beroepskeuze. KiesMBO.nl toont jongeren, hun ouders en docenten hoe het mbo werkt, de talloze mogelijkheden die het mbo biedt en helpt bij het maken van een goede keuze voor een mooie toekomst.

Voor jongeren, hun ouders en scholen

Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Hoe groot is de kans op stage, leerbaan en werk? Waar kan ik een open dag bezoeken? De jongere die zelfstandig of samen met zijn ouders KiesMBO.nl verkent, vindt antwoord op deze en andere vragen. Ook voor docenten en decanen is KiesMBO.nl een waardevolle tool, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de lessen loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).

Actueel en passend bij de belevingswereld van jongeren

KiesMBO.nl is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), in samenwerking met de MBO Raad, de VO-raad, het georganiseerd bedrijfsleven en jongerenorganisaties. 

KiesMBO.nl wordt voortdurend ververst met actuele cijfers en informatie van de scholen en SBB over beroepen, opleidingen en de arbeidsmarkt. Om aan te sluiten op de belevingswereld van de doelgroep, zijn jongeren gedurende het gehele proces van de ontwikkeling van de portal nauw betrokken.  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
VO Raad
Biond
MBO Raad

Zoeken