Voor docenten, mentoren en decanen

Hoe gebruik ik KiesMBO.nl?

Deze site is speciaal bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die een opleiding willen gaan volgen in het mbo. Er zijn rond de vijfhonderd mbo-opleidingen, in tien profielen, op vier niveaus en in twee leerwegen. Voor veel jongeren is het heel lastig om daar een keuze uit te maken.

Mbo voor uw leerlingen

Op het vmbo worden leerlingen voorbereid op het mbo. Bij die voorbereiding hoort de zoektocht naar een passende mbo-opleiding, op het juiste niveau en de meest geschikte leerweg. Bij deze zoektocht kan KiesMBO.nl goed helpen.

Mbo vanuit vmbo

De mbo-opleidingen op KiesMBO.nl zijn ingedeeld naar de nieuwe profielstructuur van het voortgezet onderwijs, zodat leerlingen zich makkelijker kunnen oriënteren. Er zijn tien profielen, waar een elfde aan is toegevoegd (de entreeopleidingen):

Lesbrieven en campagnemateriaal

KiesMBO.nl biedt een compleet overzicht van de mogelijkheden in het mbo: alle beroepen waar studenten een mbo-diploma voor nodig hebben staan erop. Beroepsomschrijvingen, filmpjes én (heel belangrijk) informatie over de kansen op een stage en een baan staan beschreven.

Externe links

Een overzicht van links naar organisaties die belangrijk, handig of nuttig kunnen zijn in de zoektocht naar de juiste opleiding.

Studie in Cijfers

Op alle opleidings- en beroepspagina's op KiesMBO.nl is ook een link opgenomen naar de gegevens van Studie in Cijfers. Ze worden per hoofdvestiging aangeboden.

Veranderingen in opleidingen

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Om beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt veranderen opleidingen van naam, verdwijnen er opleidingen en komen er nieuwe opleidingen bij. OCW stelt de veranderingen vast en publiceert deze.

Zoeken