Mbo voor uw leerlingen

Op het vmbo worden leerlingen voorbereid op het mbo. Bij die voorbereiding hoort de zoektocht naar een passende mbo-opleiding, op het juiste niveau en de meest geschikte leerweg. Bij deze zoektocht kan KiesMBO.nl goed helpen.

Mbo in het kort 

  • Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs.
  • Het mbo is voor jongeren vanaf zestien jaar met of zonder vmbo-diploma.
  • Het mbo is ook toegankelijk voor jongeren van de havo of het vwo (met of zonder diploma).
  • Het mbo biedt opleidingen op vier niveaus.
  • Een opleiding duurt, afhankelijk van het niveau, een jaar tot vier jaar. 

Leerwegen 

Het mbo heeft twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij de beroepsopleidende leerweg gaat een student naar school en loopt hij of zij diverse stages. Bij de beroepsbegeleidende leerweg werkt de student bij een bedrijf of organisatie en wordt het theoretische deel op school verzorgd.  

Naar het hbo? 

Wanneer een leerling een opleiding op hbo niveau wil gaan volgen, kan het mbo een prima opstap zijn om daar te komenVia de niveau 4 opleidingen op het mbo krijgen zij veelal toegang tot het hbo.  

Zoeken