Studie in Cijfers

Op alle opleidings- en beroepspagina's op KiesMBO.nl is ook een link opgenomen naar de gegevens van Studie in Cijfers. Ze worden per hoofdvestiging aangeboden.

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Studie in Cijfers helpt scholen bij het voorlichten van hun studenten. En het helpt studenten en hun ouders bij het maken van een weloverwogen studiekeuze.

SBB ontwikkelde Studie in Cijfers in opdracht van het ministerie van OCW. Wij deden dit samen met JOB, LAKS, FNV Jong, CNV Jongeren, onderwijs en bedrijfsleven. 

Studie in cijfers bestaat uit 8 indicatoren.

 1. studententevredenheid
 2. percentage geslaagde studenten
 3. doorstroom binnen het mbo (alleen zichtbaar voor opleidingen op niveau 2 en 3)
 4. doorstroom naar het hbo (alleen zichtbaar voor opleidingen op niveau 4)
 5. percentage gediplomeerden met werk
 6. kans op stage/leerbaan
 7. baankans
 8. startsalaris

De brongegevens van deze indicatoren zijn afkomstig van de volgende organisaties. 

 1. Inschrijvingen (bron DUO)
 2. Duo jaarresultaat (bron DUO)
 3. Startsalaris (bron CBS schoolverlatersonderzoek)
 4. Gediplomeerden met werk van 12 uur en meer (bron CBS)
 5. Doorstroom mbo-hbo (bron DUO)
 6. Baankans (bron SBB)
 7. Kans op stage en Kans op leerbaan (bron SBB)
 8. Studententevredenheid (bron JOB MBO, JOB-Monitor 2022)

Alle bekostigde mbo-scholen in Nederland publiceren Studie in Cijfers. Studie in Cijfers is beschikbaar op de websites van alle deelnemende scholen en op KiesMBO. Nog meer weten over het tot stand komen van de Studie in Cijfers?

Bekijk de video over de werking van Studie in Cijfers 

Zoeken