Mbo vanuit vmbo

De mbo-opleidingen op KiesMBO.nl zijn ingedeeld naar de nieuwe profielstructuur van het voortgezet onderwijs, zodat leerlingen zich makkelijker kunnen oriënteren. Er zijn tien profielen, waar een elfde aan is toegevoegd (de entreeopleidingen):

Vooropleiding in het voortgezet onderwijs 

Theoretisch, gemengd en kaderberoepsgericht

Leerlingen die in het voortgezet onderwijs de theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg volgen, kunnen instromen naar niveau 3 (vakopleidingen) en 4 opleidingen (middenkaderopleidingen) in het mbo.  

De keuze van de leerling hangt af van de mate waarin hij of zij met de theorie of met de praktijk bezig kan zijn.  

Basisberoepsgericht

Leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen instromen naar een niveau 2 opleiding (basisberoepsopleiding) in het mbo. 

Havo/vwo leerjaar 3 naar 4

Leerlingen van de havo en het vwo die een overgangsbewijs hebben van het derde naar het vierde leerjaar kunnen op alle niveaus instromen in het mbo. 

Geen diploma

Leerlingen die om welke reden dan ook niet in staat zijn geweest een diploma te halen in het voortgezet onderwijs, kunnen zich aanmelden voor een entreeopleiding.  

 

 

 

Zoeken