Hoe ziet het mbo eruit

  Als je naar het mbo gaat (het middelbaar beroepsonderwijs) kan je kiezen uit een groot aantal opleidingen, want er zijn nogal wat beroepen. Er zijn verschillende niveau’s en manieren waarop je leert, één ding hebben alle opleidingen gemeen: de drievoudige kwalificatie.

  Lees meer...

  Hoe ziet het mbo eruit

  Als je naar het mbo gaat (het middelbaar beroepsonderwijs) kan je kiezen uit een groot aantal opleidingen, want er zijn nogal wat beroepen. Er zijn verschillende niveau’s en manieren waarop je leert, één ding hebben alle opleidingen gemeen: de drievoudige kwalificatie.

  Burgerschap

  Welke opleiding je ook kiest, het gaat niet alleen om het aanleren van vaktechnische vaardigheden. Je krijgt daarnaast ook lessen in burgerschap. Daar komen vier dimensies aan bod: de economische, politiek-juridische, sociaal-maatschappelijke en vitaal burgerschap.

  Aansluiting op de arbeidsmarkt

  Na het behalen van een niveau 2 opleiding en hoger kan je meteen aan de slag bij een bedrijf of organisatie.

  Aansluiting op vervolgonderwijs

  Je kunt ook doorleren. Binnen het mbo kan je op een niveau hoger doorleren. Na niveau 2 kan je bijvoorbeeld een niveau 3 opleiding volgen in dezelfde richting.

  Na het behalen van een niveau 4 opleiding kan je vaak door naar het hbo.

  Afbeelding MBO tour: Hoe ziet het mbo eruit

  Niveau

  Het mbo is er voor iedereen. Dat kan omdat je op verschillende niveaus kunt instappen. Er zijn in totaal vier niveaus. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt beginnen.

  Lees meer...

  Niveau

  Het mbo is er voor iedereen. Dat kan omdat je op verschillende niveaus kunt instappen. Er zijn in totaal vier niveaus. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je kunt beginnen.

  Entreeopleiding

  Niveau 1 is een entreeopleiding. Na deze opleiding voer je onder begeleiding eenvoudige taken uit. Om een startkwalificatie te halen, ga je door naar niveau 2.

  Niveau 2

  Met de basisberoepsopleiding op niveau 2 kun je praktisch uitvoerend werk doen. Je hebt hiermee je startkwalificatie op de arbeidsmarkt behaald.

  Niveau 3

  Als je een opleiding op niveau 3 hebt afgerond, een vakopleiding, dan werk je zelfstandig en geef je leiding aan collega’s.

  Niveau 4

  Met een diploma op niveau 4, de middenkaderopleiding, werk je volledig zelfstandig en ben je breed inzetbaar binnen je vakgebied. Bij sommige opleidingen op niveau word je manager. Dat word je natuurlijk niet gelijk, meestal doe je daar een tijdje over.

  Afbeelding MBO tour: Niveau

  Vooropleiding

  Het mbo bouwt door op wat je al hebt geleerd in het voortgezet onderwijs. Ook als je geen diploma hebt behaald, kun je beginnen aan een opleiding. Voor de vier verschillende niveaus gelden andere vooropleidingseisen.

  Lees meer...

  Vooropleiding

  Het mbo bouwt door op wat je al hebt geleerd in het voortgezet onderwijs. Ook als je geen diploma hebt behaald, kun je beginnen aan een opleiding. Voor de vier verschillende niveaus gelden andere vooropleidingseisen.

  Welk diploma heb je (straks)? 

  Theoretische leerweg  

  Als je de theoretische leerweg (tl) op het vmbo doet, heb je een vakkenpakket met veel theorievakken. Hiermee bereid je je voor op de niveau 3 vakopleidingen en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo. Ook kun je naar de havo.

  Gemengde leerweg 

  Als je de gemengde leerweg (gl) op het vmbo doet, heb je voornamelijk theorievakken. Je doet ook een deel een beroepsgericht programma. Hiermee bereid je je voor op de niveau 3  (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo.

  Kaderberoepsgerichte leerweg 

  Als je de kaderberoepsgerichte leerweg (kl) op het vmbo doet, krijg je theorievakken en een flink deel een beroepsgericht programma. Je leert dus veel door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg bereid je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo.

  Havo en vwo overgangsbewijs 

  Wanneer je havo of vwo volgt en een overgangsbewijs hebt van leerjaar 3 naar leerjaar 4 kan je ook beginnen aan een mbo-opleiding op alle niveaus.

  Basisberoepsgerichte leerweg 

  Als je de basisberoepsgerichte leerweg (bb) op het vmbo doet, krijg je theorievakken en een groot deel een beroepsgericht programma. Je bent veel praktisch bezig en de theorie is iets gemakkelijker dan in de andere leerwegen. Deze leerweg bereidt voor op de niveau 2 (basisberoepsopleidingen) in het mbo.

  Geen vmbo-diploma

  Als je geen vmbo-diploma hebt, kun je een entreeopleiding op het mbo doen. Met een entreeopleiding kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Een entreeopleiding geeft nog geen startkwalificatie waarmee je een beroep kunt uitoefenen.

  Afbeelding MBO tour: Vooropleiding

  Toelating, waar moet je op letten?

  Je bent er uit! Je weet welke studie je wilt volgen en op welke school je dat wil doen. Hoe zorg je er voor dat je kan beginnen met die studie en waar moet je op letten?

  Lees meer...

  Toelating, waar moet je op letten?

  Je bent er uit! Je weet welke studie je wilt volgen en op welke school je dat wil doen. Hoe zorg je er voor dat je kan beginnen met die studie en waar moet je op letten?

  De nieuwe wet Toelatingsrecht is van kracht. Dit betekent dat je met een diploma van de middelbare school welkom bent op een mbo-opleiding. Jouw vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven.

  Soms gelden aanvullende eisen

  Voor sommige opleidingen gelden daarnaast aanvullende eisen. Bijvoorbeeld wanneer je een sport- of beveiligingsopleiding wilt volgen. Je vind ze bij de opleidingsinformatie onder 'Wanneer word je toegelaten'. 

  1 april: deadline voor het mbo

  Let op! Meld je aan op uiterlijk 1 april voor de start van het nieuwe schooljaar. Alleen als je je voor die datum hebt aangemeld, heb je een toegangsrecht voor de opleiding van je keuze.

  Wanneer je je niet op 1 april hebt aangemeld, dan kan de mbo-school je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk. Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden en ook kan je na de aanmelding je opleidingskeuze binnen de school nog wijzigen.

  Beperkt aantal plaatsen: loting of volgorde van aanmelden

  Het kan zijn dat de opleiding die jij kiest maar een beperkt aantal plaatsen heeft. Het is dan extra belangrijk dat jij je tijdig aanmeldt. Meestal wordt op volgorde van aanmelding geplaatst, soms hanteren scholen ook een loting. Je vindt dit bij de informatie over schoollocaties terug.

  Aanmelden en toelatingsrecht

  Duur van de opleiding

  In het algemeen geldt dat een opleiding langer duurt als het niveau hoger is. Een entreeopleiding duurt 1 jaar, een basisberoepsopleiding 1 tot 2 jaar, een vakopleiding 2 tot 3 jaar en een middenkaderopleiding 3 tot 4 jaar. Een specialistenopleiding duurt nog 1 jaar bovenop de 2 tot 3 jaar van de vakopleiding.

  Afbeelding MBO tour: Duur van de opleiding

  Doorstromen

  Veel opleidingen kun je stapelen. Als je bijvoorbeeld een opleiding op niveau 3 volgt, dan kan je verder leren op niveau 4. Wanneer je doorstroomt naar het volgende niveau doe je daar doorgaans sneller over. Met een diploma van een opleiding op niveau 4 kan je verder leren in het hbo.

  Afbeelding MBO tour: Doorstromen

  De manier waarop je leert

  Elke mbo opleiding is een combinatie van leren op school én leren in de praktijk. Je kunt kiezen tussen opleidingen waarbij je school volgt en stage loopt en opleidingen waarbij je werkt en ook naar school gaat. Dat heet een leerweg en je hebt de keuze uit bol en bbl.

  Lees meer...

  De manier waarop je leert

  Elke mbo opleiding is een combinatie van leren op school én leren in de praktijk. Je kunt kiezen tussen opleidingen waarbij je school volgt en stage loopt en opleidingen waarbij je werkt en ook naar school gaat. Dat heet een leerweg en je hebt de keuze uit bol en bbl.

  Bol

  Bol betekent beroepsopleidende leerweg. Als je een bol-opleiding volgt, ga je de hele week naar school en loop je af en toe stage. Soms is dat 1 dag in de week, soms is dat een aantal weken of maanden achter elkaar.

  Bbl

  Bbl betekent beroepsbegeleidende leerweg. Bij een bbl opleiding werk je vanaf de eerste dag bij een bedrijf of instelling. Je hebt dan een leerbaan en verdient geld. Meestal ga je daarnaast 1 dag in de week naar school om de theorie te leren. Als je voor een bbl-opleiding kiest, moet je wel een arbeidsovereenkomst met een werkgever hebben.

  Afbeelding MBO tour: De manier waarop je leert

  Verschillende soorten scholen

  Er zijn verschillende soorten scholen die mbo-opleidingen aan mogen bieden: roc’s, aoc’s, vakinstellingen en particuliere scholen. Jouw keuze voor de soort school hangt af van welke opleiding je wil volgen.

  Lees meer...

  Verschillende soorten scholen

  Er zijn verschillende soorten scholen die mbo-opleidingen aan mogen bieden: roc’s, aoc’s, vakinstellingen en particuliere scholen. Jouw keuze voor de soort school hangt af van welke opleiding je wil volgen.

  Regionale opleidingscentra – roc’s 

  Regionale opleidingscentra bieden veel verschillende opleidingen aan. Je vindt er bijvoorbeeld economische, technische, verzorgende opleidingen. Ze zitten soms allemaal in één gebouw of op één campus, maar soms ook in verschillende gebouwen verdeeld over een gebied.

  Agrarische opleidingscentra – aoc’s 

  Aoc’s, de agrarische opleidingscentra leiden op voor beroepen in de groene sector, bijvoorbeeld in de tuinbouw, de dierverzorging of in de voedingssector.

  Vakinstellingen

  Vakinstellingen richten zich op één specifiek beroepenveld binnen één sector, zoals de scheepvaart en transport, de grafische- en designsector of ambachtelijke beroepen.

  Particuliere scholen 

  Particuliere scholen zijn scholen waar de overheid niet aan meebetaalt. De kosten zullen dan ook hoger liggen dan bij de publieke scholen (roc's, aoc's en vakinstellingen). Particuliere scholen worden door de onderwijsinspectie wel op dezelfde manier beoordeeld. Alleen die scholen die door de inspectie zijn goedgekeurd, verschijnen bij KiesMBO.

  Afbeelding MBO tour: Verschillende soorten scholen

  Indeling profielen en richtingen

  Er zijn meer dan 500 opleidingen in het mbo, waar je uit kunt kiezen. We hebben ze ingedeeld in groepen die bij elkaar liggen, zodat je makkelijker je weg kunt vinden. De indeling op KiesMBO sluit aan bij de profielindeling van het vmbo.

  Lees meer...

  Indeling profielen en richtingen

  Er zijn meer dan 500 opleidingen in het mbo, waar je uit kunt kiezen. We hebben ze ingedeeld in groepen die bij elkaar liggen, zodat je makkelijker je weg kunt vinden. De indeling op KiesMBO sluit aan bij de profielindeling van het vmbo.

  Je vindt achtereenvolgens opleidingen die passen bij de volgende profielen:

  1. Bouwen, wonen en interieur
  2. Dienstverlening en producten
  3. Economie en ondernemen
  4. Groen
  5. Horeca, bakkerij en recreatie
  6. Maritiem en techniek
  7. Media, vormgeving en ICT
  8. Mobiliteit en transport
  9. Produceren, installeren en energie
  10. Zorg en welzijn

  Deze profielen kan je zien als een hoofdrichting. Ze zijn verder nog onderverdeeld in twee of meer richtingen. Als voorbeeld nemen we het profiel ‘Zorg en welzijn’, dat verder is onderverdeeld in een aantal richtingen. Denk aan sport en bewegen, zorg, uiterlijke verzorging.

  Afbeelding MBO tour: Indeling profielen en richtingen

  Feiten en cijfers

  Er zijn heel veel cijfers over het mbo bekend. Hieronder vind je er een aantal.

  Afbeelding MBO tour: Feiten en cijfers

  Zoeken