Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

Je ziet mij wel eens op of langs de weg staan. Of middenin een weiland. Dan ben ik aan het opmeten hoeveel ruimte er is voor de bouw van een weg of een gebouw.

Opleiding niveau
Niveau 4
Opleiding duur
3-4 jaar
Leerweg
bol, bbl

Opleiding

Je leert hoe je land en ruimte kan opmeten met speciale apparatuur. De gegevens die je verzamelt wordt geo-informatie genoemd. Je leert die gegevens invoeren in systemen zodat er mee gewerkt kan worden. Tijdens de opleiding Middenkaderfunctionaris landmeetkunde leer je waar je op moet letten en waar je rekening mee moet houden. Als jij heel precies bent, is dat handig voor de mensen die gaan bouwen.

 

De vakken Nederlands, Engels en rekenen horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Studenten­tevredenheid 5,5
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 83%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar hbo 0%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Kans op leerbaan Ruim voldoende
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde". Een student middenkaderfunctionaris landmeetkunde spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als middenkaderfunctionaris landmeetkunde aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Bas en de volgende tekst verschijnt: "Student, Bas Klein". De scene gaat over naar Nick met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Nick Maarse". Ze bevinden zich op een bouwlocatie. Ze hebben een veiligheidshesje aan en een veiligheidshelm op. In beeld staat het volgende weergeven: "Verzamelt geo-informatie, verwerkt deze in informatiesystemen en kaarten, met behulp van digitale technieken."

Als eerste neemt Bas het woord. Op de beelden zetten ze een statief klaar op een bouwlocatie.

Bas: Ik loop stage bij Holland Surveys. Voor de opleiding middenkaderfunctionaris landmeetkunde. Holland Surveys doet voornamelijk werkzaamheden in de bouw. Dus je komt veel op bouwlocaties. Uitzetten en inmeten van bepaalde activiteiten.

Beschrijver: Nick en Bas bekijken op kantoor de gegevens achter een laptop. We horen Nick.

Nick: En als je zo kijkt, ziet de meting er ontzettend netjes uit. Een hoop gemeten. De klant krijgt zo een beeld van het plaatje van de situatie.

Beschrijver: Na Nick gaat het woord terug naar Bas. Op de beelden stelt Nick de landmeter af.

Bas: De werkzaamheden die bestaan vooral uit het inwinnen van geo-informatie. Binnen een bepaalde situatie in de praktijk, die meten wij in en dan kunnen we een heel terrein in kaart brengen. Die kunnen we digitaal op de computer verder verwerken.

Beschrijver: Na Bas komt Nick aan het woord. In de volgende scene geeft Nick uitleg aan Bas.

Nick: Binnen het bedrijf ben ik projectleider/werkvoorbereider. We zijn gespecialiseerd in deformatie meten. Dat houdt in zettingsmetingen. Daarnaast heb ik Bas Klein onder mijn hoede. Die loopt bij ons stage. Die probeer ik zo divers mogelijk neer te zetten binnen ons bedrijf.

We gaan grondwerk hier inmeten, wat er uitgegraven is nu. Dat houdt in dat we boven op de put maaiveldhoogtes pakken. Dat we de contouren van de put inmeten.

Beschrijver: We horen nu Bas.

Bas: Bedankt voor de begeleiding en voor de goede uitleg. En dat ik echt het vak leer zoals dat hoort.

Beschrijver: Nick geeft feedback over Bas.

Nick: We zijn blij met je als stageloper binnen het bedrijf en ik denk dat je iedereen op een leuke manier kan ondersteunen.

Beschrijver: De camera is op Bas gericht. We horen Bas. De video gaat daarna naar een afsluiting.

Bas: Deze meting is ook weer klaar.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "integreert projectinformatie", "verzamelt, registreert en beheert projectinformatie", "meet deformatie en situaties", "voert digitale terreinmetingen uit", "actualiseert en beheert geo-informatie". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde" met daaronder de benodigde skills: "nauwkeurig", "flexibel", "verantwoordelijk", "zelfstandig", "technisch inzicht". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Een middenkaderfunctionaris landmeetkunde houdt zich bezig met het inmeten en uitzetten van wegen, waterwegen, spoorwegen, kantoren en woningen. Als middenkaderfunctionaris landmeetkunde ben je onder meer verantwoordelijk voor de grenzen van bouwprojecten, maak je inschattingen van (meet)situaties en bereid je ontwerpen voor. Hiervoor gebruik je geo-informatiesystemen en analoge en digitale apparatuur. Je bent zeer precies, want de meetgegevens moeten vaak op de centimeter of millimeter nauwkeurig zijn. Jouw tekenwerk moet de juiste informatie bevatten, zodat een collega ermee aan de slag kan.

Studie in cijfers

Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €17
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 100%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  Of het nu gaat over straten, bruggen, wegen, treinrails, windmolens, dijken, kanalen, zonnepanelen of laadpalen; goede infrastructuur is superbelangrijk voor ons land. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Dankzij de infra komen we veilig en snel van a naar b. En in de infra is altijd genoeg te doen.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat merk je in dat wat we maken, zoals energie neutrale snelwegen, windmolenparken en laadpalen voor elektrische auto’s. Maar ook in de manier waarop we werken. Want door gebruik te maken van de nieuwste technieken zorgen we dat we steeds slimmer kunnen doen. Bijvoorbeeld door de inzet van een straatrobot, die de stratenmaker ondersteunt bij het werk. Of door te werken met 3D modellen waardoor een grondwerker tijdens het graven in de kraan tot op de centimeter nauwkeurig op een scherm in de cabine kan zien waar gegraven moet worden.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Als je houdt van samen met een team werken in de buitenlucht aan verschillende projecten, dan is de infra echt iets voor jou. In de toekomst zullen de machines waarmee je werkt steeds vaker elektrisch zijn. En maak je meer en meer gebruik van slimme digitale oplossingen. Omdat die technieken steeds veranderen is het belangrijk dat je blijft bijleren. Dat er genoeg werk is, dat is zeker, want in de infra bouw je mee aan je eigen toekomst en die van Nederland.