Eerste Monteur woning

Er zijn heel wat installaties aangesloten op gas of water: warm en koud water, centrale verwarming, ventilatie of riolering. Ook dakbedekking, brandbestrijding en afvoer van regenwater hoort er bij.

Opleiding niveau
Niveau 3
Opleiding duur
2-3 jaar
Leerweg
bol, bbl
Profiel
Produceren, installeren en energie (techniek)
Richting
Technische installaties en systemen
Code
25835

Opleiding

Je leert installaties kennen die het gas en water in huizen en kantoren regelen en je leert hoe je de installatie daarvan kunt voorbereiden. Je leert werken met de materialen en gereedschappen.  Daarnaast leer je vaktekenen en meettechniek, monteren en bedraden. Deze opleiding is gericht op leidinggeven, communiceren, organiseren en omgaan met conflicten.

 

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Leerweg:
Studenten­tevredenheid 6,6
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 68%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar andere mbo opleiding 29%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar
Studenten­tevredenheid 6,8
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 75%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar andere mbo opleiding 23%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Leerweg:
Kans op leerbaan Ruim voldoende
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Eerste Monteur Woning"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Eerste monteur woning". Een student eerste monteur woning spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als eerste monteur woning aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Eerste monteur woning". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Auke en de volgende tekst verschijnt: "Student, Auke Pikkert". De scene gaat over naar Serge met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Serge Bechler". Ze bevinden zich in een woning. In beeld staat het volgende weergeven: "De eerste monteur woning legt in de woningbouw of bij particulieren thuis o.a. cv-ketels en meterkasten aan en doet het onderhoud van toestellen, waterleiding- en gasnetten."

Auke komt in beeld. Hij neemt een selfie-video op. We horen hem nu spreken.

Auke: Hey, ik ben Auke en vandaag gaan we in een bewoonde woning de cv-installatie maken.

Beschrijver: Auke stelt zich nu voor aan de camera van SBB.

Auke: Ik ben begonnen met niveau 2. Toen was ik assistent monteur. Die opleiding heb ik afgerond. Nu ben ik begonnen met niveau 3 dus nu heb ik zelf een assistent monteur mee die niveau 2 doet. En die probeer ik alles bij te brengen.

Beschrijver: Auke komt binnen en ziet zijn collega Maarten bezig met de installatie van leidingwerk. Auke stelt een vraag aan hem waarop Maarten antwoordt.

Auke: Maarten, hoe gaat het?

Maarten: Goed. Je ziet het, ik ben lekker bezig leidingen te leggen.

Beschrijver: In een volgende scene neemt Auke het woord over.

Auke: Vandaag zijn we nieuwe ketels aan het ophangen. Dus de installatie is al gemaakt en we hangen vandaag de nieuwe ketel op.

Beschrijven: We horen Maarten weer. Hij spreekt met Auke.

Maarten: Dat is de laatste radiator die ik moet aansluiten dus ik kan op zich wel een ketel meepakken inderdaad.

Beschrijven: Nu komt Serge aan het woord. Ondertussen worden sfeerimpressie getoond van Auke die een leiding vast draait.

Serge: Auke werkt al een tijdje bij mij op een project. Het is een goede kracht voor op het werk, vooral omdat we vaak op de grotere projecten zitten. En hij ook de taken al van mij kan overnemen.

Beschrijver: Na Serge neemt Auke het woord over. Ondertussen worden er beelden getoond van Auke die een cv-ketel installeert.

Auke: Elke woning is anders natuurlijk. Het is altijd een puzzel hoe je gaat beginnen en wat je allemaal tegenkomt. Zeker in het begin als je net in je eentje gaat werken. Dan zit je 'm wel even te knijpen.

Het is gewoon lekker met je handen werken en daar hou ik van. Je bent altijd lekker op pad. Je zit niet op een plek. Je moet natuurlijk gezellige collega's om je heen hebben om een beetje een lolletje te maken.

Beschrijver: Serge neemt het woord over van Auke.

Serge: Buiten dat we serieus met het werk bezig zijn hebben we ook nog wel een lolletje onderling. Dat maakt het werk gewoon leuk.

Beschrijver: We gaan weer terug naar Auke. Na zijn verhaal gaat de video naar een afsluiting.

Auke: De samenwerking met mijn praktijkbegeleider, die is perfect. Hij regelt alles goed voor school. Met vragen kan ik altijd bij hem terecht. Ik wil ook gewoon rustig doorleren naar niveau 4 chef-monteur en dan projecten en de jongens begeleiden.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Eerste monteur woning". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "legt installaties aan", "werkt zelfstandig onder projectleider", "werkt in woningen, nieuwbouw en flats", "helpt collega's tijdens werk", "zorgt voor veiligheid". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Eerste monteur woning" met daaronder de benodigde skills: "handig en technisch", "georganiseerd en gedisciplineerd", "netjes en vriendelijk", "zelfstandig", "verantwoordelijk". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Als eerste monteur woning installeer je zowel eenvoudige als ingewikkelde werktuigkundige installaties en onderdelen daarvan. Vervolgens maak je die installaties gebruiksklaar en stelt ze in. Door je te presenteren als ambassadeur van het bedrijf weet je klanten aan het bedrijf te binden. Je kunt goed samenwerken, bent flexibel, klantbewust en communicatief. Je hebt een uitvoerende en vaktechnisch begeleidende rol. Met jouw kennis ondersteun je collega’s bij de uitvoer van het werk. Je werkt zelfstandig onder supervisie van de projectleider. Ook draag je zorg voor de veiligheid op de werkplek.

Studie in cijfers

Leerweg:
Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Afgestudeerden met werk 88%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers
Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €14
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 99%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  In deze branche wordt steeds meer met nieuwe (digitale) techniek gewerkt. Denk aan slimme installaties en systemen voor smart homes, sensortechniek en Internet of Things (IoT). In moderne gebouwen zijn veel installaties met elkaar verbonden. Dat betekent dat ze niet allemaal apart worden aangelegd maar tegelijkertijd (integraal). Al die nieuwe digitale installaties leveren data op. Dataveiligheid is voor installatiebedrijven dan ook een belangrijk thema.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  Installateurs werken met nieuwe digitale technieken. Steeds vaker zijn installaties en systemen met elkaar verbonden. Dat betekent dat installateurs zich niet met maar één systeem bezighouden. Ze moeten weten wat anderen doen en het werk op elkaar afstemmen. Ze werken steeds vaker met totaalinstallaties en –systemen. Meet- en regeltechniek blijft belangrijk. Op locatie van de klant worden de installaties modulair opgebouwd. Via BIM (Bouwwerk Informatie Model) werken bouwers, architecten en installateurs vaker samen.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Je leert veel over nieuwe digitale technieken en werken met data. Als installateur leer je ook verder kijken dan één installatie. Want veel systemen zijn met elkaar verbonden. Je werkt ook veel samen. Bijvoorbeeld met andere installateurs, en vakmensen op een (bouw)locatie.