Allround Metselaar

Metselen voor gevorderden. Alleen een allround metselaar weet in bochten en bogen nog de weg.

Opleiding niveau
Niveau 3
Opleiding duur
2-3 jaar
Leerweg
bol, bbl

Opleiding

Je leert als allround metselaar complexe vormen metselen. Die kom je bij monumenten tegen, maar denk ook aan schoorstenen of ronde boogjes. Jij leert tijdens de opleiding hoe je dat kan aanpakken. Je leert de technieken, materialen, gereedschappen en machines kennen die daarbij nodig zijn. Je leert bouwtekeningen lezen en vertalen naar het metselwerk dat gevraagd wordt. Je leert ook hoe je het beste de taken kan verdelen tussen jou en je collega-metselaars.

 

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Studenten­tevredenheid 7,3
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 74%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar andere mbo opleiding 12%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Leerweg:
Kans op leerbaan Ruim voldoende
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Allround Metselaar"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Allround Metselaar". Een student allround metselaar spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als allround metselaar aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Allround Metselaar". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Roy en de volgende tekst verschijnt: "Student, Roy Dorrepaal". De scene gaat over naar Kevin met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Kevin Vermeulen". In beeld staat het volgende weergeven: "Maakt en herstelt verschillende metselwerkconstructies en herstelt ook al bestaande metselwerken. Verdeelt de werkzaamheden van zijn collega's." In de video is Roy bezig met het metselen van een muur.

Als eerste neemt Roy het woord. Ondertussen bestuderen Roy en zijn collega's een bouwtekening. In de volgende scène geeft hij instructie aan zijn collega.

Roy: Ik doe de opleiding allround metselaar en ik loop nu stage bij de Metsel bv en dat is een onderdeel van van Vink Bouw. We maken verschillende woningen. Elk project is anders. Hier heb je bijvoorbeeld 8 woningen en we hebben in Amsterdam een project gehad, daar hadden we er 135 uit mijn hoofd.

Bij zo’n strek voor je gevel is het belangrijk dat je hem rechthoudt dus probeer bij elke steen 11 te meten vanuit je draad.

Beschrijver: Kevin neemt het woord over en vertelt over het bedrijf.

Kevin: Vink Bouw is een middelgroot bouwbedrijf die meerdere projecten hebben lopen. Wij krijgen daar als Metsel bv al het metselwerk, isolatiewerk en vaak ook het stelwerk van.

Beschrijver: Het woord gaat terug naar Roy. In de volgende scène neemt hij een selfie-video op.

Roy: Als allround metselaar krijg je weleens dat je een strek moet metselen, een rollaag of een gebogen metselwerk en dan hier bijvoorbeeld krijgen we een strek vooruit langs je kozijn.

Ik ben hier bezig met een muurtje in wildverband en ik ga nu dat muisrooster er netjes in metselen.

Beschrijver: Na Roy gaat het woord weer naar Kevin.

Kevin: We proberen ze inderdaad zoveel mogelijk ook goed zelfstandig te kunnen laten werken. Mocht dat niet helemaal het geval zijn, dan staan we altijd bij ze om goed uitleg te geven om dingen te veranderen.

Beschrijver: We gaan terug naar Roy. Daarna geeft hij feedback over zijn werk. Kevin reageert daarop. Het woord gaat vervolgens over en weer. De video komt daarna aan een einde.

Roy: Het is gewoon metselen natuurlijk en er hoort ook een beetje werkorganisatie bij. Dus dingen uitzoeken van pointer diepte of lage maat, dat soort dingen, om te kunnen gaan metselen.

Ik vind het vooral heel gezellig.

Kevin: Heel gezellig?

Roy: Ja, en het werk wat we doen vind ik ook hartstikke leuk.

Kevin: We laten jou wel alles doen.

Roy: Dat vind ik wel leuk.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Allround Metselaar". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "brengt bouwkundige voorzieningen aan", "brengt voegwerk aan", "maakt metselwerk", "voert de lijmwerkzaamheden uit", "organiseert dagelijkse werkzaamheden van de collega's", "verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega's". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Allround Metselaar" met daaronder de benodigde skills: "nauwkeurig", "flexibel", "verantwoordelijk", "handig", "overtuigend". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Als allround metselaar voer je complex metselwerk uit. Soms moet je muren repareren waar een scheur in zit of stenen missen. Je maakt daarbij gebruik van verschillende technieken. Ook organiseer je het dagelijkse werk van de ploeg waarin je werkt. Je werkt meestal buiten, ook als het regent of waait. Je kunt goed zelfstandig werken. De ene keer werk je alleen en de andere keer geef je leiding aan een kleine ploeg.

Studie in cijfers

Leerweg:
Baankans (op dit moment) 8 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Baankans (op dit moment) 8 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Afgestudeerden met werk 88%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  Als je werkt in de bouw, bouw je mee aan je eigen toekomst en die van Nederland. De komende jaren moeten er namelijk heel veel huizen gebouwd worden en moeten we met elkaar zorgen dat gebouwen steeds duurzamer worden. In de bouw doen we dat samen én steeds slimmer, digitaler en duurzamer.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  De bouw werkt steeds slimmer, bijvoorbeeld door gebruik te maken van drones die de veiligheid in gebouwen inspecteren, robots die betonstorten en exoskeletten die worden ingezet om het werk minder zwaar te maken. Er wordt ook steeds duurzamer gewerkt, bijvoorbeeld met elektrische bouwmachines en biobased materialen.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Als je in de bouw werkt werk je, nu en in de toekomst, met je team aan mooie projecten waarvan je later met trots kunt laten zien dat jij daaraan meegebouwd hebt. De slimme technieken en het meer digitaal werken maken het werk efficiënter en minder zwaar. En interessanter voor jou, als je meer wilt weten over de nieuwste technieken, duurzaam bouwen en slim gebruik maken van ICT.