Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw

Van (vaar)wegen tot bruggenbouw en van spoorwegen tot opslaggebouwen: als middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw werk jij aan het bouwen en onderhouden van infrawerken.

Opleiding niveau
Niveau 4
Opleiding duur
3-4 jaar
Leerweg
bol, bbl

Opleiding

Je leert hoe je infrawerken kan voorbereiden. Te beginnen bij de bestektekeningen en het ontwerp. Je leert berekeningen maken van de hoeveelheden materiaal en kan zo de kosten berekenen. Je leert te plannen en te begroten. Je leert tijdens de opleiding waar je op moet letten. Denk daarbij aan het omleiden van verkeer en het omgaan met omwonenden bijvoorbeeld. En ook met welke wetten, regels en eisen je te maken krijgt. Je leert een infraproject technisch te beschrijven.

 

De vakken Nederlands, Engels en rekenen horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Leerweg:
Studenten­tevredenheid 6,8
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 70%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar hbo 54%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar
Studenten­tevredenheid 5,5
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 83%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Leerweg:
Kans op leerbaan Voldoende
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw". Een student middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Jari en de volgende tekst verschijnt: "Student, Jari van Hoorn". De scene gaat over naar Marcel met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Marcel Petersen". In beeld staat het volgende weergeven: "Verzamelt en verwerkt projectinformatie voor infrastructureel werk en begeleidt de uitvoering van de infra werkzaamheden."

Als eerste neemt Jari het woord. Jari neemt een selfie-video op buiten in het veld. Hij draagt veiligheidskleding en een helm. Daarna horen we hem voor de camera van SBB. Op de beelden bekijkt Jari een bouwtekening.

Jari: Ik ben Jari van Hoorn. Ik zit op Deltion College en ik volg de opleiding middenkaderfunctionaris en dit is het werk waar ik momenteel mee bezig ben.

Momenteel loop ik mijn afstudeerstage bij Van Hattum en Blankevoort. Ik zit nu in het vierde jaar van mijn opleiding. Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk in de uitvoering en werkvoorbereiding op het project Isala Delta. Dat is een Ruimte voor de rivier-project in combinatie met Boskalis.

Beschrijver: Na Jari horen we Marcel tegen Jari.

Marcel: Had je ook de stabiliteit van de kraan laten checken door Ontwerp?

Beschrijver: Jari zit achter de computer en reageert op Marcel.

Jari: De stabiliteit wordt morgen door Ontwerp gecheckt.

Beschrijver: We horen Marcel.

Marcel: Goed bezig.

Beschrijver: In deze scène vertelt Jari over zijn werkzaamheden. Ondertussen worden er beelden getoond van Jari die met collega's in het veld overlegt. Ze staan in een bouwput met leidingwerk.

Jari: Mijn werkzaamheden zijn het bewaken van de planning en de begroting en alle voorbereidende werkzaamheden. Het constateren van problemen buiten en daarop inspelen en die oplossen.

Beschrijver: Marcel stelt een vraag aan zijn collega's. We horen eerst Marcel en daarna een collega.

Marcel: Zullen we jouw auto meenemen?

Collega: Dat is goed. We hoeven niet met drie auto's achter elkaar aan te rijden.

Beschrijver: Jari neemt het woord over.

Jari: Er is hier een goede sfeer. Iedereen kan goed met elkaar opschieten.

Beschrijver: Marcel neemt nu het woord. De video komt aan een einde.

Marcel: We hebben hier de afspraak, we beginnen om zeven uur en voor zeven uur gaan we niet over werk praten. Dan is het alleen grappen en grollen. Tijdens de lunch gaan we ook niet over werk praten want dat doen we de hele dag al.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "verzamelt, verwerkt en integreert projectinformatie", "maakt (deel)begroting en onderhoudsplan", "voert werkvoorbereiding uit", "begeleidt infrawerkzaamheden", "voert kwaliteitscontroles uit", "voert maatvoering en revisietaken uit". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw" met daaronder de benodigde skills: "techneut", "accuraat", "zelfstandig", "helicopterview", "gestructureerd". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Als middenkaderfunctionaris grond-, weg- en waterbouw ben je betrokken bij de bouw en het onderhoud van infrawerken, zoals (vaar)wegen, bruggen en tunnels. Je bent bij elke stap in het bouwproces betrokken en hebt met veel verschillende mensen te maken. Je werkt ontwerpen uit, bereidt de uitvoering voor en voert projecten uit. Ook houd je rekening met kosten, planning en kwaliteit. Wat je uiteindelijk gaat doen, hangt af van het bedrijf en de functie waarin je werkt. Bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder.

Studie in cijfers

Leerweg:
Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €15
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 94%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers
Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  Of het nu gaat over straten, bruggen, wegen, treinrails, windmolens, dijken, kanalen, zonnepanelen of laadpalen; goede infrastructuur is superbelangrijk voor ons land. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Dankzij de infra komen we veilig en snel van a naar b. En in de infra is altijd genoeg te doen.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat merk je in dat wat we maken, zoals energie neutrale snelwegen, windmolenparken en laadpalen voor elektrische auto’s. Maar ook in de manier waarop we werken. Want door gebruik te maken van de nieuwste technieken zorgen we dat we steeds slimmer kunnen doen. Bijvoorbeeld door de inzet van een straatrobot, die de stratenmaker ondersteunt bij het werk. Of door te werken met 3D modellen waardoor een grondwerker tijdens het graven in de kraan tot op de centimeter nauwkeurig op een scherm in de cabine kan zien waar gegraven moet worden.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Als je houdt van samen met een team werken in de buitenlucht aan verschillende projecten, dan is de infra echt iets voor jou. In de toekomst zullen de machines waarmee je werkt steeds vaker elektrisch zijn. En maak je meer en meer gebruik van slimme digitale oplossingen. Omdat die technieken steeds veranderen is het belangrijk dat je blijft bijleren. Dat er genoeg werk is, dat is zeker, want in de infra bouw je mee aan je eigen toekomst en die van Nederland.