Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

 • 25439
 • Niveau 4
 • 3-4 jaar
 • bol

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

Op een natuurlijke manier met gewassen en dieren omgaan. Met aandacht voor het milieu en de gezondheid van dier en mens. Daar sta jij als vakexpert biologisch-dynamische landbouw helemaal achter!

Opleiding

 • Wat leer je?

  Tijdens deze opleiding leer je hoe je een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf opzet en onderhoudt. Je leert waar je daarbij rekening moet houden door de productkennis die je opdoet. Je leert teeltplannen op te stellen en ook hoe je leiding kunt geven.

   

  De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

 • Wanneer word je toegelaten?
 • Na deze opleiding
 • Studie in cijfers

  Leerweg bol
  Leerweg bol
  Studenten­tevredenheidlandelijk rapportcijfer
  6.6
  Geslaagde studentenlandelijk percentage in het afgelopen schooljaar
  87%
  Kans op werk landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
  Onbekend
  Kans op stage landelijk in jouw vakgebied

  Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers een mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garanties. Een opleiding kan tenslotte veranderen, net als de vraag naar gediplomeerde medewerkers of jouw eigen situatie. SBB ontwikkelde Studie in Cijfers in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Stage lopen

In het mbo is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je stage doe je bij een erkend leerbedrijf. Zo'n leerbedrijf biedt deskundige begeleiding en de werkplek is veilig.

Benieuwd hoeveel leerbedrijven er zijn voor jouw opleiding? Klik hier om in jouw regio het aanbod te bekijken.

Beroep

 • We gebruiken de grond om bijvoorbeeld aardappels en asperges in te verbouwen en koeien om melk te produceren. In een biologisch-dynamisch bedrijf gebeurt dat zo, dat de relatie tussen mensen, planten, dieren en kosmos goed blijft. Zo worden geen chemicaliën en kunstmest gebruikt en hebben de dieren veel ruimte. Normaal gesproken houden agrarische bedrijven zich bezig met alleen akkerbouw, of fruitteelt, of het houden van dieren. Biologisch-dynamische bedrijven combineren deze werkterreinen vaak. Als je op een biologisch-dynamisch bedrijf werkt, zorg je voor de bodem. Je zorgt voor de bemesting en verbetert de conditie van de bodem. Ook zorg je voor het onderhoud van de gebouwen. Verder teel je gewassen en verzorg je het vee. Je voert eenvoudige reparaties uit aan machines, werktuigen en apparatuur.

Schoollocaties
Publiek en Particulier Publiek Particulier

Kans op werk

Kans op leerbaan

Kans op stage

 • Niet bekend
 • Geringe kans
 • Matige kans
 • Voldoende kans
 • Ruim voldoende kans
 • Goede kans

Zoeken