Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

 • 25439
 • Niveau 4
 • 3-4 jaar
 • bol

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

Op een natuurlijke manier met gewassen en dieren omgaan. Met aandacht voor het milieu en de gezondheid van dier en mens. Daar sta jij als vakexpert biologisch-dynamische landbouw helemaal achter!

Profiel Groen
Richting Groen

Kans op stage

Kans op leerbaan

Onbekend

Kans op werk

Onbekend

Opleiding

 • Tijdens deze opleiding leer je hoe je een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf opzet en onderhoudt. Je leert waar je daarbij rekening moet houden door de productkennis die je opdoet. Je leert teeltplannen op te stellen en ook hoe je leiding kunt geven.

   

  De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Beroep

 • We gebruiken de grond om bijvoorbeeld aardappels en asperges in te verbouwen en koeien om melk te produceren. In een biologisch-dynamisch bedrijf gebeurt dat zo, dat de relatie tussen mensen, planten, dieren en kosmos goed blijft. Zo worden geen chemicaliën en kunstmest gebruikt en hebben de dieren veel ruimte. Normaal gesproken houden agrarische bedrijven zich bezig met alleen akkerbouw, of fruitteelt, of het houden van dieren. Biologisch-dynamische bedrijven combineren deze werkterreinen vaak. Als je op een biologisch-dynamisch bedrijf werkt, zorg je voor de bodem. Je zorgt voor de bemesting en verbetert de conditie van de bodem. Ook zorg je voor het onderhoud van de gebouwen. Verder teel je gewassen en verzorg je het vee. Je voert eenvoudige reparaties uit aan machines, werktuigen en apparatuur.

Schoollocaties

De kans om direct na je diploma een baan te vinden die bij je opleiding past.

 • Goede kans
 • Ruim voldoende kans
 • Voldoende kans
 • Matige kans
 • Geringe kans
 • Niet bekend

Zoeken