Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

Als maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw werk jij op een sleephopperzuiger of snijkopzuiger. Dat zijn schepen die in de baggersector worden gebruikt. Jij bent daar verantwoordelijk voor het baggerproces.

Opleiding niveau
Niveau 4
Opleiding duur
3-4 jaar
Leerweg
bol

Opleiding

Je leert over waterbouw- en baggerprocessen. Omdat alles vanaf schepen gaat, krijg je tijdens deze opleiding les in zeemanschap, navigatie, meteorologie en maritieme communicatie. Je leert werken met de computersystemen die nodig zijn om de juiste plaats te bepalen en om te manoeuvreren.

 

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Beroep

Als maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw werk je in de baggersector. Bij het baggeren horen alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van slib, zand en andere lagen van de waterbodem. Baggerbedrijven zorgen ervoor dat waterwegen, zoals kanalen en vaarten, bevaarbaar blijven. Ook bagger je giftig slib en berg je het veilig op in afgesloten bassins. Die bassins heb je zelf gebouwd. Kortom: je zorgt ervoor dat de vaarwegen veilig en goed bevaarbaar zijn en dat het land niet overstroomt. Je hebt dus zowel kennis van het varen met een schip als van de werking van de baggerwerktuigen en de planning en organisatie van de baggerwerkzaamheden.

Check de toekomst van deze sector