Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

Als maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw werk jij op een sleephopperzuiger of snijkopzuiger. Dat zijn schepen die in de baggersector worden gebruikt. Jij bent daar verantwoordelijk voor het baggerproces.

Opleiding

 • Je leert over waterbouw- en baggerprocessen. Omdat alles vanaf schepen gaat, krijg je tijdens deze opleiding les in zeemanschap, navigatie, meteorologie en maritieme communicatie. Je leert werken met de computersystemen die nodig zijn om de juiste plaats te bepalen en om te manoeuvreren.

   

  De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Stage lopen

In het mbo is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je stage doe je bij een erkend leerbedrijf. Zo'n leerbedrijf biedt deskundige begeleiding en de werkplek is veilig.

Benieuwd hoeveel leerbedrijven een stage aanbieden voor jouw opleiding? Klik hier en bekijk op het kaartje met de kans op stage om in jouw regio het aanbod te bekijken.

Beroep

 • Als maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw werk je in de baggersector. Bij het baggeren horen alle werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van slib, zand en andere lagen van de waterbodem. Baggerbedrijven zorgen ervoor dat waterwegen, zoals kanalen en vaarten, bevaarbaar blijven. Ook bagger je giftig slib en berg je het veilig op in afgesloten bassins. Die bassins heb je zelf gebouwd. Kortom: je zorgt ervoor dat de vaarwegen veilig en goed bevaarbaar zijn en dat het land niet overstroomt. Je hebt dus zowel kennis van het varen met een schip als van de werking van de baggerwerktuigen en de planning en organisatie van de baggerwerkzaamheden.

Schoollocaties
Publiek en Particulier Publiek Particulier

Schoollocaties

Kans op leerbaan

Kans op stage

 • Niet bekend
 • Geringe kans
 • Matige kans
 • Voldoende kans
 • Ruim voldoende kans
 • Goede kans

Zoeken