Operationeel technicus

Grote fabrieken of instellingen, als een elektriciteitscentrale, een conservenfabriek of een ziekenhuis, hebben veel machines. Die moeten bediend én onderhouden worden. Als operationeel technicus werk jij bij de technische dienst, die dat onderhoud verzorgt.

Opleiding niveau
Niveau 3
Opleiding duur
2-3 jaar
Leerweg
bol, bbl
Profiel
Produceren, installeren en energie (techniek)
Richting
Procesindustrie en laboratoria
Code
25346

Opleiding

Tijdens deze opleiding krijg je onder andere les in procestechniek, energietechiek, meet- en regeltechniek en motoren en gasturbines. Je leert hoe je productieprocessen kunt bedienen, bewaken en onderhouden. Denk daarbij aan de productie van elektriciteit, water, duurzame energie, stadswarmte of levensmiddelen.

 

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Leerweg:
Studenten­tevredenheid 6,5
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 75%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Geslaagde studenten 25%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Leerweg:
Kans op leerbaan Voldoende
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren Operationeel technicus"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Operationeel technicus". Een student operationeel technicus spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als operationeel technicus aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Operationeel technicus". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Jarno en de volgende tekst verschijnt: "Student, Jarno van Haeren". De scene gaat over naar Tonny met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Tonny Becker". Ze staan beiden in een werkplaats. In beeld staat het volgende weergeven: "Bedient, bewaakt en onderhoudt installaties in de techniek en geboute omgeving." Ondertussen werkt Jarno op de beelden aan een installatie.

Als eerste neemt Jarno het woord. Ondertussen worden er beelden getoond van Jarno die sleutelt aan onderdelen.

Jarno: Mijn naam is Jarno van Haeren. Ik ben 20. Ik volg hier bij Verhoeve Milieu & Water de opleiding operationeel technicus. Binnen dit bedrijf voer ik werkzaamheden uit zoals fit-werk. Voornamelijk het mechanisch sleutelwerk en wat ik meer doe is het sleutelen en onderhouden van apparaten. Af en toe een storing opzoeken en even helpen.

Beschrijver: Na Jarno neemt Tonny het woord. Hij geeft uitleg aan Jarno. Daarna vertelt hij over het bedrijf.

Tonny: Deze heeft ongeveer 5.000 uur gedraaid. Dat betekent dat de olie nog niet vervangen hoeft te worden. Maar je moet wel controleren en dat kun je makkelijk doen door het peilglas te controleren, of het olieniveau nog klopt.

Wij zijn Verhoeve Milieu & Water en wij bouwen/onderhouden en houden installaties in stand voor de bodemsanering.

Beschrijver: Het woord gaat terug naar Jarno. Ondertussen bekijken Jarno en Tonny een bouwtekening van een machine. In de volgende scene neemt hij een selfie-video op. Hij laat een installatie zien.

Jarno: Als een installatie nieuw binnenkomt dan is er meestal niets. Tot er spullen worden besteld en de installatie wordt gemaakt zoals het op de tekening staat. Eventueel komen daar tussendoor nog aanpassingen in. Uiteindelijk zal de installatie precies zoals op de tekening gemaakt eruit komen te zien.

Dit is een manifold die ik heb gefit. Daar zitten wat meters aan, wat kleppen verder om.

Beschrijver: Na Jarno neemt Tonny het woord. Hij vertelt voor de camera van SBB over de werkzaamheden. Daarna geeft hij feedback over Jarno. De video gaat daarna naar een afsluiting.

Tonny: Als operationeel technicus ben je bezig met het nieuw bouwen, onderhouden van installaties en dat is heel divers. Aan de ene zijde heb je het onderhoud van installatie die terugkomt. Maar aan de andere kant ben je ook bezig met een nieuwe bouwen. Dan wordt er een heel nieuw traject gestart om diverse componenten, pompen, blowers weer in de installatie te bouwen.

Je ontwikkeling gaat hartstikke goed. Je maakt een behoorlijke groei door in ons bedrijf, dat zie ik echt wel. Je wordt redelijk zelfstandig, minder aansturing nodig.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Operationeel technicus". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "bedient de installatie en bereidt werkzaamheden voor", "bewaakt de installatie en lost storingen op", "verricht metingen en monstername", "onderhoudt en verricht werkzaamheden aan de installatie". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Operationeel technicus" met daaronder de benodigde skills: "technisch", "verantwoordelijk", "zelfstandig", "geconcentreerd", "secuur". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Als operationeel technicus verricht je onderhoud aan onderdelen van installaties. Je werkt bijna altijd aan één specifiek onderdeel van de installatie zoals pompen, appendages of dieselmotoren. Je controleert of installaties nog goed werken. Als je een probleem ontdekt, los je het op. Daarnaast voer je ook onderhoud uit zoals smeren, reinigen en het vervangen van onderdelen van installaties. Je houdt je aan de regels en voorschriften en je werkt volgens de vaststaande procedures van het bedrijf.

Studie in cijfers

Leerweg:
Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €21
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 96%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers
Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding

Check de toekomst van deze sector