Onderwijsassistent

Wil jij graag een baan in het onderwijs? Denk er dan eens over na om onderwijsassistent te worden. Dan help je kinderen bij hun schooltaken én meteen de leerkracht bij het werk!

Opleiding niveau
Niveau 4
Opleiding duur
3-4 jaar
Leerweg
bol, bbl

Opleiding

Je krijgt de vakken pedagogiek, didactiek en ontwikkelingspsychologie zodat je meer inzicht krijgt in kinderen en hoe ze kunnen leren. Je leert kringgesprekken te voeren, instructie te geven en hoe je de voortgang kunt bijhouden. Natuurlijk leer je ook groepsactiviteiten te organiseren en samen te werken met de leerkracht. De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Leerweg:
Studenten­tevredenheid 6,7
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 74%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar hbo 54%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar
Studenten­tevredenheid 7,0
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 75%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar hbo 14%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Leerweg:
Kans op leerbaan Voldoende
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren Onderwijsassistent"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Onderwijsassistent". Een student onderwijsassistent spreekt samen met haar praktijkopleider over haar ervaringen en wat er nodig is om als onderwijsassistent aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van haar beroep en haar werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Onderwijsassistent". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Nissrine en de volgende tekst verschijnt: "Student, Nissrine Azarkane". De scene gaat over naar Slana met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Slana Kević. Ze staan beiden in een klaslokaal. In beeld staat het volgende weergeven: "Assisteert de docent door leerlingen individueel, of in kleine groepen, te begeleiden in het onderwijs." Op de beelden maakt Nissrine aantekening op een whiteboard.

Als eerst neemt Nissrine het woord. Ze neemt een selfie-video op. Daarna vertelt ze over haar werkzaamheden voor de camera van SBB. Ondertussen helpt ze op de beelden de leerlingen.

Nissrine: We zijn hier op het Anna van Rijn College in Nieuwegein. Ik sta hier voor de docentenkamer. Ik ga mijn dag beginnen.

De werkzaamheden van een onderwijsassistent zijn: de les voorbereiden en materiaal uitdelen. Als leerlingen vragen hebben dan ga ik naar ze toe. En als ik ongewenst gedrag zie, moet ik ze daar ook even op aanspreken.

Beschrijver: Na Nissrine neemt Slana het woord over.

Slana: De bedoeling is dat ze de hele les alert, actief is. Er zijn verschillende momenten waarop je leerlingen kunt benaderen. En aanspreken of eventueel helpen met de dingen die moeilijker gaan. Maar ook met dingen die goed gaan.

Beschrijver: In deze scene helpt Nissrine een leerling. Daarna deelt ze haar werkervaring.

Nissrine: En dan hier in de hoek een klein botsautootje.

Ik heb een band met de leerlingen. Het is echt leuk. Ze noemen me ook juffrouw. Ze hebben respect voor mij. Ik ook voor hen. Het moet wederzijds zijn. We krijgen een band uiteindelijk.

Beschrijver: Slana en Nissrine bespreken de dag. We horen eerst Slana en daarna Nissrine.

Slana: Je hebt vandaag bij kunstvakken geassisteerd. Hoe is het gegaan?

Nissrine: Het was een leuke dag. Het was een leuke opdracht dus iedereen werkte geconcentreerd.

Beschrijver: Slana geeft nu feedback over Nissrine.

Slana: Ik vind Nissrine vriendelijk in de omgang met docenten maar ook heel erg met de leerlingen. Heel geduldig, dat is ook belangrijk. Heel alert en betrokken dus de eerste indruk is heel fijn om met jou te werken.

Beschrijver: Nissrine vult Slana verder aan.

Nissrine: Het gaat hartstikke goed tussen ons. Ik vind het leuk met Slana.

Beschrijver: Slana reageert op Nissrine. De video gaat naar een afstuiting.

Slana: Ik ook met Nissrine.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Onderwijsassistent". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "ondersteunt de docent", "begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling", "bereidt lesactiviteiten voor en voert deze uit", "voert administratieve taken uit", "houdt toezicht". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Onderwijsassistent" met daaronder de benodigde skills: "staat sterk in schoenen", "sociaal", "behulpzaam", "georganiseerd", "communicatief sterk", "gaat goed om met kinderen". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Wil jij op een school werken maar geen leerkracht worden? Dan is het beroep onderwijsassistent iets voor jou. Als onderwijsassistent geef je zelf geen les maar ondersteun je leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. Je helpt met de voorbereiding van de lessen, organiseert activiteiten en ondersteunt de leerkracht.

Studie in cijfers

Leerweg:
Baankans (op dit moment) 6 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €13
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 92%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers
Baankans (op dit moment) 6 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €15
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 92%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  Een goede start is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Die goede ontwikkeling begint al op kinderdagverblijven. Met bijvoorbeeld goede en gezonde voeding en veel bewegen. Daarna gaat de ontwikkeling door op scholen, door kinderen een passend onderwijsaanbod te geven. Daarnaast is voor veel mensen de samenleving erg ingewikkeld geworden. Zij hebben moeite met taal of met het online regelen van allerlei praktische zaken. En steeds meer mensen kunnen hun boodschappen en de energierekening niet meer betalen. Daardoor krijgen ze last van stress en hun gezondheid. Verder komen er steeds meer vragen om hulp bij de ongewenste effecten van digitalisering. Denk aan eenzaamheid onder jongeren door gameverslavingen, cyberpesten, sexting en de “fear of missing out”.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  Sociaal werkers helpen mee aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Ze zijn actief op straat, werken in de buurt en weten ook online de weg. Kinderdagverblijven en basisscholen groeien steeds meer naar elkaar toe. Nieuwe schoolgebouwen worden steeds meer neergezet als Kindcentra waar kinderen van 0-12 zich de hele dag thuis en welkom voelen. In deze Kindcentra kan de ontwikkeling van het kind de hele dag gezien en gevolgd worden. Hierdoor wordt in deze sector flexibiliteit (in werktijden) en de ontwikkeling van digitale vaardigheden steeds belangrijker. Onderwijsassistenten moeten steeds meer vertrouwd zijn met digitale hulpprogramma's. Als ondersteuners kunnen zij eraan bijdragen dat ieder kind krijgt wat hij of zij nodig heeft.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Als sociaal werker ben je gemakkelijk benaderbaar voor de mensen die jou nodig hebben. Je kunt vertrouwen opbouwen bij bewoners. Je verbindt mensen met elkaar en helpt hen. Daarbij werk je veel samen met andere professionals en maatschappelijke organisaties. Als Pedagogisch medewerker kun je aan de slag in een Kindcentrum, waar ze opvang en onderwijs combineren. Als pedagogisch medewerker speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Je kunt daarnaast ook gaan werken in een kinderdagverblijf, peuteropvang, voorschoolse educatie of buitenschoolse opvang. Als onderwijsassistent geef je zelf geen les. Maar je ondersteunt leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het leren. Dat kan op allerlei scholen, van basisschool tot mbo. Jij kunt eraan bijdragen dat ieder kind zich gezien voelt.