Allround vakman gww

Gww wat is dat? Grondwerk- wegen- en waterbouw. Nederland ligt er vol mee en de allround vakman werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwingen.

Opleiding niveau
Niveau 3
Opleiding duur
2-3 jaar
Leerweg
bbl

Opleiding

Je leert als allround vakman gww dat er veel komt kijken bij het aanleggen van een weg of straat. Denk bijvoorbeeld aan de riolering die er onder of er naast loopt. Je krijgt ook te maken met afwatering, fundering, straatmeubilair, hekken en bermen, sloten en sleuven. Het komt allemaal langs tijdens je opleiding. Je leert hoe je met de materialen, technieken en machines omgaat. Daarnaast heb je een coördinerende rol, dus leer je goed samen te werken en leiding te geven.

 

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Studenten­tevredenheid 7,0
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 82%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar andere mbo opleiding 12%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Kans op leerbaan Ruim voldoende
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Allround vakman gww"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Allround vakman gww". Een student allround vakman gww spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als allround vakman gww aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Allround vakman gww". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Koen en de volgende tekst verschijnt: "Student, Koen de Swart". De scene gaat over naar Arjan met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Arjan van der Giessen". Ze hebben beiden een veiligheidshelm op. In beeld staat het volgende weergeven: "Legt infrastructurele werken, zoals wegconstructies, bestratingen en rioolconstructies, aan en onderhoudt deze."

Als eerste komt Koen aan het woord. Koen loopt in de video met een wegafzetting. In de volgende scene neemt hij een selfie-video op. Achter hem ligt de straat open. In de volgende scene vervolgt hij zijn verhaal. Koen is in de video zand aan het scheppen.

Koen: Mijn naam is Koen de Swart, ik ben 24 jaar oud. Ik volg de opleiding allround vakman gww. En ik volg een werk- en leertraject bij de Bunnik Groep.

Hoi, ik ben Koen en dit is mijn werkplek.

We zijn in Kockengen. We zijn bezig met de reconstructie van een woonwijk. Om nieuwe riolering aan te leggen en een heel nieuw straat beeld te creëren.

Beschrijver: Na Koen komt Arjan aan het woord.

Arjan: De Bunnik Groep is een bedrijf met circa 125 medewerkers. Met vier activiteiten: met wegenbouw, bagger, groenwerk en dienstverlening.

Beschrijver: In deze scene staat Koen met Arjan en nog een collega op de werklocatie. Koen geeft uitleg aan een collega.

Koen: Michael, we gaan even kijken wat het verschil is in hoogte tussen de opsluitband en de trottoirband.

Beschrijver: Na Koen vervolgt Arjan zijn verhaal. Ondertussen maakt de collega in de video de metingen.

Arjan: De werkzaamheden die wij voornamelijk uitvoeren zijn: het verwijderen van de funderingslaag, het verwijderen van het bestaande rioolstelsel en er wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht.

Beschrijver: Na Arjan gaan we terug naar Koen. In de volgende scene horen we hem uitleg geven aan een collega. In de volgende scene staat hij naast Arjan. Hij vertelt over zijn ervaringen. Ondertussen wordt er op de beelden een graafmachine getoond.

Koen: Wat ik vooral doe is het baan maken voor stratenmakers, riolering aanleggen, kolken stellen, taludjes maken en schroeiing zetten.

Straks gaan we de parkeervakken voorbereiden. Dus ik wil graag dat jij dit baan gaat maken.

Ik heb het hier erg naar mijn zin. Er wordt hard gewerkt. Gezellig lolletje op zijn tijd. Mooie baan zo.

Beschrijver: Arjan reageert op Koen. De video wordt daarna afgesloten.

Arjan: Ik zeg houden zo. Niks meer aan doen.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Allround vakman gww". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "richt het werkterrein in en onderhoudt deze", "plaatst en repareert banden, kolken, en straatpotten, putranden, goten en verhardingen", "plaatst straatmeubilair en hekken", "brengt wegfundering aan", "organiseert dagelijkse werkzaamheden van collega's". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Allround vakman gww" met daaronder de benodigde skills: "nauwkeurig", "technisch inzicht", "flexibel", "overtuigend", "gestructureerd". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Als allround vakman gww voer je werkzaamheden uit aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, oeverconstructies, grondkeringen en waterbouwkundige werken. Je past bemalingen toe en onderhoudt deze. Je werkt vaak samen met de vakman gww de machinist. Daarnaast organiseer je de dagelijkse werkzaamheden van collega's.

Studie in cijfers

Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €19
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 97%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  Of het nu gaat over straten, bruggen, wegen, treinrails, windmolens, dijken, kanalen, zonnepanelen of laadpalen; goede infrastructuur is superbelangrijk voor ons land. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Dankzij de infra komen we veilig en snel van a naar b. En in de infra is altijd genoeg te doen.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat merk je in dat wat we maken, zoals energie neutrale snelwegen, windmolenparken en laadpalen voor elektrische auto’s. Maar ook in de manier waarop we werken. Want door gebruik te maken van de nieuwste technieken zorgen we dat we steeds slimmer kunnen doen. Bijvoorbeeld door de inzet van een straatrobot, die de stratenmaker ondersteunt bij het werk. Of door te werken met 3D modellen waardoor een grondwerker tijdens het graven in de kraan tot op de centimeter nauwkeurig op een scherm in de cabine kan zien waar gegraven moet worden.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Als je houdt van samen met een team werken in de buitenlucht aan verschillende projecten, dan is de infra echt iets voor jou. In de toekomst zullen de machines waarmee je werkt steeds vaker elektrisch zijn. En maak je meer en meer gebruik van slimme digitale oplossingen. Omdat die technieken steeds veranderen is het belangrijk dat je blijft bijleren. Dat er genoeg werk is, dat is zeker, want in de infra bouw je mee aan je eigen toekomst en die van Nederland.