Biologisch medisch analist

Wil jij weten wat er onder een microscoop gebeurt en heb jij een fascinatie voor micro-organismen als bacteriën, virussen en/of schimmels? Dan is dit beroep echt iets voor jou!

Opleiding niveau
Niveau 4
Opleiding duur
3-4 jaar
Leerweg
bol, bbl
Profiel
Produceren, installeren en energie (techniek)
Richting
Procesindustrie en laboratoria
Code
25953

Opleiding

Je maakt kennis met het laboratorium, met de werkmethoden en de apparatuur. Je leert analyses voorbereiden, materiaal in ontvangst nemen en registreren. Uiteraard leer je hoe je materiaal kunt onderzoeken en hoe je de uitkomsten kunt rapporteren en interpreteren.

 

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Leerweg:
Studenten­tevredenheid 7,2
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 69%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar hbo 42%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar
Studenten­tevredenheid 7,3
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 64%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Leerweg:
Kans op leerbaan Matig
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Biologisch Medisch Analist"

Beschrijver: De video gaat over Een student biologisch medisch analist spreekt samen met haar praktijkopleider over haar ervaringen en wat er nodig is om als biologisch medisch analist aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van haar beroep en haar werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Biologisch medisch analist". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Kim en de volgende tekst verschijnt: "Student, Kim Hulsker". De scene gaat over naar Wendy met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Wendy van Zomeren". Beiden staan met labjas aan in een lab. In beeld staat het volgende weergeven: "Biologisch medisch analist onderzoekt materiaal afkomstig van levende dieren, planten en mensen."

Kim neemt als eerste het woord. Kim aan het werk in het lab.

Kim: Van kleins af aan vind ik de vakken biologie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde erg leuk. Dat ging ik bij elkaar combineren en daar kwam eigenlijk micro uit. Ik doe de opleiding allround laborant. Je leert over scheikunde en microbiologie. Ik wil me hierna gaan specialiseren in microbiologie.

Beschrijver: Wendy neemt het woord over van Kim.

Kim: Kim is student aan de laboratoriumschool en die loopt hier stage.

Beschrijver: Kim vervolgt haar verhaal. ondertussen een monster uit een reageerbuis.

Kim: Mijn werkzaamheden hier zijn vooral: afwegen, aflezen, inzetten en inwegen. En de dagelijkse werkzaamheden zoals het glas weggooien zodat het lab netjes en schoon achterblijft.

Beschrijver: Na Kim horen we Wendy weer. In een volgende scene Kim een monster uit de opslag.

Wendy: De eigenschappen die voor dit werk handig kunnen zijn, dat is in ieder geval precies kunnen werken. Dus nauwkeurig kunnen zijn. En nieuwsgierig zijn naar wat je aan het doen bent. Dat je echt geïnteresseerd kan zijn in een uitslag van een test.

Weet je ook waarom we de vlam gebruiken?

Kim: Zodat je steriel werkt.

Wendy: Heel goed.

Beschrijver: Kim neemt het woord over van Wendy. Kimde brander aanen ze houdt vervolgens een fles boven de vlam.

Kim: Ik leer van Wendy hoe het in het bedrijfsleven eraan toe gaat en vooral dat je nauwkeurig moet werken omdat een fout erge gevolgen heeft voor een klant. Ik doe liever te lang over een monster, dan dat ik het te vlug doe. Ik wil gewoon dat alles perfect gaat.

Beschrijver: Wendy reageert op Kim.

Wendy: Dus Kim wordt later gewoon chef van de afdeling ergens.

Beschrijver: Kim neemt het woord over van Wendy.

Kim: Vandaag weer een leuke dag gehad op het lab. Morgen gaan we de resultaten bekijken. Doei

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Biologisch medisch analist". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "onderzoekt materiaal", "volgt procedures", "ontvangt en registreert materiaal", "voert analyses uit en bekijkt resultaten", "werkt in teamverband", "werkzaam in microbiologie, biotechnologie, klinische chemie en pathologie". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Biologisch medisch analist" met daaronder de benodigde skills: "vakkundig", "ordelijk en planmatig", "precies en schoon", "stressbestendig", "samenwerkend", "verantwoordelijk en betrouwbaar". Daarnaast worden er petrischaaltjes getoond met bacteriën. Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Als biologisch medisch analist onderzoek je materiaal afkomstig van levende organismen. Je verzamelt het biologisch monstermateriaal dat je krijgt aangeleverd. Je analyseert biochemische processen, biomoleculen, cellen, en organismen en bepaalt of grondstoffen, en materialen voldoen aan de gestelde eisen. Je signaleert afwijkingen en neemt beslissingen over vervolgstappen.Je bent geschikt voor dit beroep als je belangstelling hebt voor onderzoeken, analyseren en signaleren van afwijkingen. Je kunt geordend en nauwkeurig werken volgens procedures en richtlijnen, maar je neemt ook initiatief en lost problemen op. Je moet zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen kunnen werken.

Studie in cijfers

Leerweg:
Baankans (op dit moment) 8 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €16
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 94%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers
Baankans (op dit moment) 8 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding

Check de toekomst van deze sector