Aankomend onderofficier grondoptreden

Een bijdrage leveren aan de vrede en veiligheid van ons land. Ben jij daar geschikt voor?

Opleiding niveau
Niveau 3
Opleiding duur
2-3 jaar
Leerweg
bol

Opleiding

Je krijgt les in militaire basisvaardigheden zoals exercitie, rangen en standen, ethiek, kaart- en kompas. Natuurlijk krijg je les in het herkennen van materieel. Je leert om leiding en lessen te geven aan een groep. Sporten is een groot onderdeel van de opleiding tot aankomend onderofficier grondoptreden.

 

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Studenten­tevredenheid 7,0
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 71%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar andere mbo opleiding 22%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Kans op stage Goed
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Aankomend onderofficier grondoptreden"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Aankomend onderofficier grondoptreden". Een student aankomend onderofficier grondoptreden spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als aankomend onderofficier grondoptreden aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Aankomend onderofficier grondoptreden". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat William en de volgende tekst verschijnt: "Student, William Koole". De scene gaat over naar Bram met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Bram Noorlandt". Ze dragen beiden militaire kleding en staan in het bos. In beeld staat het volgende weergeven: "Wordt voorbereid op zijn toekomstige rol als vakman, leider en instructeur op kazernes en in het militairveld."

Een groep militairen doen samen push-ups. We horen hen.

Groep militairen: 2... 3...

Beschrijver: William neemt een selfie-video op. Op de achtergrond staan zijn collega's. We horen William. In de volgende scene stelt hij zichzelf voor aan de camera van SBB. In de daaropvolgende scene staat hij voor een groep militairen met een formulier in de hand. Hij geeft uitleg aan de groep.

William: Ik ga met mijn geweergroep 1.3 een verkenningspatrouille uitvoeren.

Mijn naam is William Koole. Ik volg de opleiding Aankomend Onderofficier Grondoptreden. Ik loop stage bij het Korps Mariniers.

Seating plan. Als eerste De Jong, jij bent mijn eerste verkenner. Je krijgt zo meteen een kompas van me mee.

Beschrijver: Na William komt Bram aan het woord. In de volgende scene geeft Bram feedback aan William.

Bram: Ik ben Bram Noorlandt, eerste luitenant bij het Korps Mariniers. Het Korps Mariniers is onderdeel van de Koninklijke Marine. De werkzaamheden voor een aankomend onderofficier grondoptreden bij het Korps Mariniers houden in dat je niet alleen bezig bent met je eigen taken als onderdeel van een gevechtseenheid, maar dat je ook een opdracht ontvangt, dat verwerkt in een plan. En dit plan presenteert aan de groep en vervolgens het plan uitvoert met de groep. Waarbij je zelf het overzicht houdt en direct de groep aanstuurt bij de uitvoering van het plan.

De manier waarop je voor de groep staat is heel natuurlijk. Komt heel goed over. Ook heel rustig. Je communiceert heel duidelijk.

Beschrijver: Na Bram gaan we terug naar William. In de volgende scene helpen ze een 'gewonde' militair. Daarna vervolgt hij zijn verhaal.

William: Ik zorg ervoor dat de groep goed aangestuurd wordt. We doen allerlei dingen in het veld zoals verkenningspatrouilles, zorgen dat de compound, de veilige plaats waar we ons bevinden, dat die draaiende blijft zodat alles veilig kan gebeuren.

Leg hem erop. Snel vastmaken, vastklikken.

Ik merk dat je als persoon ook groeit. Het stukje leidinggeven, dat je daar echt beter in wordt.

Beschrijver: Bram stelt William een vraag.

Bram: Heb je er vertrouwen in dat je met de examens kan laten zien wat we van je verwachten?

Beschrijver: William reageert op Bram. De video gaat daarna naar een afsluiting toe.

William: Daar heb ik zeker vertrouwen in.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Aankomend onderofficier grondoptreden". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "bereidt een militaire opdracht voor", "maakt en houdt zichzelf en het materiaal inzetgereed", "geeft leiding, instructie en training aan het team", "richt checkpoint, roadblocks, base-wachten en posten in", "voert sociale- en verkenningspatrouilles uit". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Aankomend onderofficier grondoptreden" met daaronder de benodigde skills: "zelfstandig", "gedisciplineerd", "verantwoordelijk", "fysiek sterk", "overtuigend", "leidinggevend vermogen". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Als aankomend onderofficier grondoptreden voer je taken uit voor Defensie op het land. Het verkennen van een gebied, het zorgen voor militaire beveiliging en het uitvoeren van onderhoud. Je komt in actie bij onverwachte, ernstige situaties. Je weet wat de regels zijn voor het werken en leven op kazernes en  soms krijg jij de leiding over je teamgenoten. Jij geeft dan de opdrachten, of je geeft een training. Je werkt in Nederland of in het buitenland. Je bent je er goed van bewust dat je een (militaire) voorbeeldfunctie hebt en je gedraagt je daar ook naar.

Studie in cijfers

Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €12
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 96%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers

Check de toekomst van deze sector