Aankomend medewerker maritiem

Werken op een marineschip, hoe mooi is dat? Als aankomend medewerker maritiem maak je kennis met het bijzondere werk van de marine.

Opleiding niveau
Niveau 2
Opleiding duur
1-2 jaar
Leerweg
bol

Opleiding

Je krijgt les in nautische en algemene scheepstaken. Je leert om instructies op te volgen op het marineschip. Je leert materieel herkennen en onderhouden. Sporten is een groot onderdeel van de opleiding aankomend medewerker onderofficier maritiem.

 

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Studenten­tevredenheid 7,4
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 66%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Kans op leerbaan Niet bekend
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Aankomend medewerker maritiem"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Aankomend medewerker maritiem". Een student aankomend medewerker maritiem spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als aankomend medewerker maritiem aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Aankomend medewerker maritiem". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Kevin en de volgende tekst verschijnt: "Student, Kevin de Bruin". De scene gaat over naar Rob met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Rob Janssen". Ze staan beiden in uniform buiten in het veld. Er wordt een beeld getoond van een groep mariniers die door de duinen loopt. In beeld staat het volgende weergeven: "Voert operationele diensttaken uit aan boord van een varende eenheid."

Als eerste komt Kevin aan het woord.

Kevin: Ik ben Kevin de Bruin en ik doe de opleiding Aankomend medewerker maritiem. En ik loop stage bij de Koninklijke Marine.

Beschrijver: Na Kevin horen we Rob.

Rob: Ik ben sergeant Rob Janssen. Ik ben werkzaam bij de Koninklijke Marine. Bij de afdeling VEVA Maritiem. Daar ben ik instructeur begeleider. Wij begeleiden jongeren die op het ROC zitten in de richting VEVA Maritiem. Dat is een opleiding die de scholieren voorbereidt op een eventuele baan bij Defensie. In dit geval de Koninklijke Marine.

Beschrijver: In de deze scene neemt Kevin een selfie-video op. Op de achtergrond staat zijn collega. We horen Kevin. In de volgende scene legt hij voor de camera van SBB uit wat ze precies doen.

Kevin: Hoi, ik ben Kevin en dit is mijn collega Jelle.

Onze werkzaamheden zijn dat we drie weken op school zijn en alleen maar theorie krijgen. Daarnaast doen we nog een week bivak en dat is in Den Helder. Toevallig in deze week zijn we naar Texel gegaan. Hier doen we eigenlijk meer de fysieke prikkeltjes, meer sportactiviteiten dan echt op de kazerne.

Beschrijver: We horen een begeleider naar de groep toe.

Begeleider: Dan is het aan jullie hoe lang de route gaat worden.

Beschrijver: Nu komt Rob aan het woord.

Rob: De stage week is heel divers. Dat kan bestaan uit varen met kleine bootjes, met grotere schepen in en om de omgeving Den Helder, Texel en ook af en toe maken we uitstappen richting Amsterdam om daar maritieme activiteiten te beoefenen.

Beschrijver: We horen de begeleider weer. Hij heeft denkbeeldig een kompas in de hand. Terwijl hij spreekt wijst hij naar de vuurtoren achter hem.

Begeleider: Dus als ik zo zou staan met mijn kompas en ik wil weten: wat is de peiling van die vuurtoren in het zuiden van mij. Dan zeg ik peiling 2 0 4.

Beschrijver: Er worden beelden getoond van iemand met een kompas in de hand. We gaan terug naar Rob. Hij geeft feedback aan Kevin. Kevin reageert daar vervolgens op. De video wordt daarna afgesloten.

Rob: We merken altijd dat je wel de zaak een beetje af moet tasten maar gaandeweg de week vordert gaat je leercurve omhoog. Tot nu toe is dat altijd heel positief. Dus dat is helemaal top.

Kevin: Dank u wel.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Aankomend medewerker maritiem". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "je zorgt voor uitrusting en materiaal", "je traint en onderhoudt jouw inzetbaarheid", "je verblijft en oefent op een militaire locatie", "je treedt op bij incidenten en calamiteiten", "je voert beveiligingstaken uit", "je voert nautische en algemene scheepstaken uit". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Aankomend medewerker maritiem" met daaronder de benodigde skills: "samenwerkend", "zelfstandig", "discipline", "verantwoordelijk", "goede fysieke conditie". Ondertussen worden er beelden getoond van een kaart van Texel, een kompas en een uniform met daarop "Koninklijke Marine". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Je werkt als toekomstig matroos aan boord van een varende eenheid (Marineschip). Je weet wat het betekent om gevechtsbereid te zijn. Je  ontvangt opdrachten van je leidinggevende en legt verantwoording af. Je voert nautische en algemene scheepstaken uit in teamverband zoals het assisteren bij het afmeren, ontmeren en ankeren en het laden en lossen. Je houdt je aan de gedragscode van Defensie, de militaire regels en de militaire rangen en standen. Je bent je bewust dat het dragen van een uniform verplichtingen met zich meebrengt.

Studie in cijfers

Baankans (op dit moment) 10 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €11
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 86%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers

Check de toekomst van deze sector