Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I)

Wildplassers, dieven en foutparkeerders krijgen geen kans als er een handhaver toezicht en veiligheid in de buurt is! In dit beroep zie je toe op de orde en veiligheid en grijp je in als regels worden overtreden.

Opleiding niveau
Niveau 3
Opleiding duur
2-3 jaar
Leerweg
bol, bbl

Opleiding

Tijdens de opleiding tot handhaver toezicht en veiligheid openbare ruimte (domein I) krijg je vakken als surveilleren, sanctionerend optreden (bekeuren), verkeersregelen, omgaan met agressie en wetten en regels. Natuurlijk leer je ook samenwerken in een team en samenwerken met politie, brandweer en ambulance.

 

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Studie in cijfers

Studenten­tevredenheid 7,1
Landelijk rapportcijfer
Geslaagde studenten 73%
Landelijk percentage in het afgelopen schooljaar
Doorstroom naar andere mbo opleiding 31%
Landelijk percentage na het behalen van een mbo-diploma in het afgelopen schooljaar

Studie in cijfers

Leerweg:
Kans op leerbaan Matig
Landelijk in dit vakgebied

Descriptief transcript

"Praktijkleren_ Handhaver Toezicht en Veiligheid Openbare Ruimte (domein I)"

Beschrijver: De video gaat over het beroep "Handhaver Toezicht en Veiligheid Openbare Ruimte (domein I)". Een student handhaver toezicht en veiligheid openbare ruimte (domein I) spreekt samen met zijn praktijkopleider over zijn ervaringen en wat er nodig is om als handhaver toezicht en veiligheid openbare ruimte (domein I) aan de slag te gaan. Gedurende de video worden sfeerimpressies getoond van zijn beroep en zijn werkomgeving. Aan het eind van de video worden alle kenmerken en de benodigde vaardigheden allemaal op een rijtje gezet.

De video begint met centraal in beeld de titel: "Handhaver Toezicht en Veiligheid Openbare Ruimte (domein I)". Links onderin staat het logo van SBB. Op de achtergrond staat Raïf en de volgende tekst verschijnt: "Student, Raïf Hoseinbaks". De scene gaat over naar Rob met de volgende tekst in beeld: "Praktijkopleider, Rob Pirovano". Ze hebben kleding aan van de spoorwegen en bevinden zich in een treinstation. In beeld staat het volgende weergeven: "Zorgt voor een veilige omgeving, treedt op tegen overlast, vernieling, vervuiling en spreekt mensen aan op hun gedrag."

Als eerste komt Raïf aan het woord. In de video lopen ze door het station.

Raïf: De werkzaamheden die ik uitvoer zijn eigenlijk per dag verschillend. Het kan zijn: surveillance op het station of in de treinen gedurende de spits bijvoorbeeld, om dat te monitoren.

Beschrijver: Na Raïf gaat het woord naar Rob.

Rob: We waren bezig met de controle.

Beschrijver: Raïf vult Rob aan.

Raïf: In de trein richting Schiphol.

Beschrijver: We horen Rob weer. In de volgende scene bespreken ze een situatie. Rob geeft feedback.

Rob: En Raïf komt een meisje tegen. Beetje verward en paniekerig kwam ze over. Bij Raïf kwam meteen het onderbuikgevoel van: hier klopt iets niet. Net voordat we bij Schiphol aankwamen, hebben we de veiligheidscentrale gebeld. Om toch even de marechaussee erbij te laten komen.

Ik vind dat je goed gehandeld hebt met die reiziger. Netjes aangesproken. Voel je je er wel goed bij? Dat je ze op die manier hebt aangesproken?

Beschrijver: Raïf geeft antwoord op de vraag van Rob. Ondertussen komt een sticker van SBB in beeld met daarop "Wij leiden vakmensen op", het logo van SBB en "Erkend leerbedrijf".

Raïf: Ja, hij wist dat hij fout zat. Dat heeft hij ook toegegeven. Daar ben ik blij mee.

Beschrijver: Het woord gaat terug naar Rob.

Rob: De vaardigheden die ik ook heb, brengen we graag over op de jongens. Ook de communicatieve vaardigheden, het de-escalerend optreden. Vooral in ons vak is dat erg belangrijk.

Beschrijver: We horen nu Raïf. In de volgende scene nemen Raïf en Rob samen een selfie-video op. Raïf neemt het woord. De video komt aan een einde.

Raïf: Het is top samenwerken. Ik kan altijd alles kwijt bij hem. Ook persoonlijke kwesties. Maar ook de opleidingsvragen kan ik bij hem gewoon kwijt over wat ik wil leren. Dan biedt hij de mogelijkheid aan. Eventueel als hij het niet kan doen dan een andere collega.

Dit was een kijkje in ons beroep. Hopelijk tot snel.

Beschrijver: In beeld staat "Vakfacts" met daaronder "Handhaver Toezicht en Veiligheid Openbare Ruimte (domein I)". De vakfacts staan opgesomd in beeld: "houdt toezicht en surveilleert in openbare ruimtes", "treedt corrigerend op", "geeft voorlichting over voorkomen van criminaliteit", "bevordert de veiligheid en leefbaarheid". De volgende scene geeft weer: "Skills", "Handhaver Toezicht en Veiligheid Openbare Ruimte (domein I)" met daaronder de benodigde skills: "staat sterk in zijn schoenen", "fysiek fit", "flexibel", "verantwoordelijk". Ter afsluiting staat in beeld: "Dit is een productie van beroepsonderwijs (het logo van SBB) bedrijfsleven". "De opnamen voor deze film zijn gemaakt bij één of meer erkende leerbedrijven". Onder de tekst staat het logo van SBB.

Beroep

Je bent een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dat betekent dat je bepaalde strafbare feiten opspoort en mag ingrijpen. Dat zijn je bevoegdheden. Je krijgt de bevoegdheden die passen bij je functie. Bij parkeerovertreding heb je andere bevoegdheden dan wanneer je te maken hebt met geluidoverlast. Afhankelijk van je functie mag je mensen staande houden en boetes geven.Je loopt rond in je uniform en houdt in de gaten of alles goed verloopt. Als mensen zich niet aan de regels houden, grijp je in. 

Studie in cijfers

Leerweg:
Baankans (op dit moment) 6 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding
Startsalaris €14
Landelijk gemiddeld bruto uurloon Lees meer over studie in cijfers
Afgestudeerden met werk 97%
Landelijk percentage studenten dat 1,5 jaar na behalen van het diploma werk heeft Lees meer over studie in cijfers
Baankans (op dit moment) 6 Na je opleiding
Landelijk in jouw vakgebied, na je opleiding

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  Mensen willen zich veilig voelen op straat, in het park of in de natuur. Die behoefte aan veiligheid neemt alleen maar toe. De vraag naar handhavers is groot en zal in de komende jaren nog groter worden. Doordat er meer behoefte is aan veiligheid en doordat oudere werknemers met pensioen gaan.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  Een deel van het werk is en blijft fysiek: handhavers houden toezicht en zijn een vraagbaak voor mensen. Zij moeten dus goed kunnen omgaan met mensen. Maar ze moeten ook kunnen omgaan met technologie, want er komen steeds meer apps. Bijvoorbeeld om te kunnen zien waar het druk is, of om een proces verbaal op te maken als iemand een overtreding begaat. In de toekomst zullen er steeds meer apps komen die het werk van de handhaver ondersteunen.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Je moet meer en meer met mobile apps gaan werken. Daarom worden jouw digitale vaardigheden belangrijker. Ook zullen handhavers in de toekomst op meer plekken worden ingezet. Niet alleen in op straat in een gemeente, of op andere plekken waar het druk is, zoals een evenement. Maar bijvoorbeeld ook bij een natuurorganisatie, de douane of het openbaar vervoer. Je kunt kiezen voor welk werkgebied je opgeleid wilt worden.