Handhaver toezicht en veiligheid milieu, welzijn en infrastructuur (domein II)

Ben je een milieuliefhebber dan past dit goed bij jou. Maar er is meer dan natuur en milieu. Je houdt je ook bezig met handhaving op het gebied van arbeidsinspectie, voedsel & waren controles, dierenwelzijn, openbare gezondheid, fysieke leefomgeving en infrastructuur.  

Opleiding niveau
Niveau 3
Opleiding duur
2-3 jaar
Leerweg
bol

Opleiding

Tijdens de opleiding tot handhaver toezicht en veiligheid milieu, welzijn en infrastructuur (domein II)  krijg je vakken als surveilleren, sanctionerend optreden (bekeuren), omgaan met agressie en wetten en regels. Natuurlijk leer je ook samenwerken in een team en samenwerken met andere organisaties. Je leert personen staande houden, personen aanhouden, opmaken van een proces-verbaal en zaken in beslag nemen. Er is ook veel aandacht voor gesprekstechnieken. 

 

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Beroep

Je handhaaft natuur, milieu, voedselcontroles, gezondheid, leefomgeving en infrastructuur. Als handhaver toezicht en veiligheid milieu, welzijn en infrastructuur (MWI) ben je meestal werkzaam voor een provincie of natuurorganisatie. De werkzaamheden van deze handhaver zijn bij iedere organisatie anders. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

 • Boswachters
 • Bouw en woningtoezicht
 • Milieu inspecteurs
 • Handhavers op het water
 • Rijkswaterstaat
 • Voedsel- en Warenautoriteit

Je houdt je bezig met de opsporing van (economische) milieudelicten, het bevorderen van naleving van wetten en regels bij bedrijven en waar nodig handhavend optreden. 

Check de toekomst van deze sector

 1. 1

  Wat speelt er in de sector?

  Mensen willen zich veilig voelen op straat, in het park of in de natuur. Die behoefte aan veiligheid neemt alleen maar toe. De vraag naar handhavers is groot en zal in de komende jaren nog groter worden. Doordat er meer behoefte is aan veiligheid en doordat oudere werknemers met pensioen gaan.

 2. 2

  Hoe ontwikkelt dit beroep zich?

  Een deel van het werk is en blijft fysiek: handhavers houden toezicht en zijn een vraagbaak voor mensen. Zij moeten dus goed kunnen omgaan met mensen. Maar ze moeten ook kunnen omgaan met technologie, want er komen steeds meer apps. Bijvoorbeeld om te kunnen zien waar het druk is, of om een proces verbaal op te maken als iemand een overtreding begaat. In de toekomst zullen er steeds meer apps komen die het werk van de handhaver ondersteunen.

 3. 3

  Wat betekent dat voor jou?

  Je moet meer en meer met mobile apps gaan werken. Daarom worden jouw digitale vaardigheden belangrijker. Ook zullen handhavers in de toekomst op meer plekken worden ingezet. Niet alleen in op straat in een gemeente, of op andere plekken waar het druk is, zoals een evenement. Maar bijvoorbeeld ook bij een natuurorganisatie, de douane of het openbaar vervoer. Je kunt kiezen voor welk werkgebied je opgeleid wilt worden.