Kosten en financiering

Aan een mbo-opleiding zijn kosten verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van de leeftijd, de gekozen opleiding, de leerweg (bol of bbl), het niveau en of jouw zoon of dochter vol- of deeltijd gaat studeren.

Lesgeld en cursusgeld

Wanneer jouw zoon of dochter op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder is, en een voltijd bol-opleiding volgt, dan moet er lesgeld worden betaald. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt de hoogte van dit lesgeld jaarlijks vast. DUO zorgt voor de inning. Op de website van DUO vind je meer informatie over de lesgelden.  

Is jouw zoon of dochter op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder, en gaat hij of zij een bbl-opleiding volgen of een deeltijd bol-opleiding, dan moet er cursusgeld worden betaald. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt de hoogte van dit cursusgeld jaarlijks vast. De mbo-school zorgt voor de inning.

Leermiddelen, materialen en excursies 

Per school variëren de kosten voor de leermiddelen (boeken, readers, etcetera), materialen (kleding, gereedschap, etcetera), excursies en werkweken. Kijk dus goed op de websites van de scholen op welke kosten je kunt rekenen en vraag het na bij open dagen van die scholen.

Financiering

Als jouw zoon of dochter achttien jaar of ouder is en een voltijdopleiding in het mbo gaat volgen, dan kan hij of zij studiefinanciering aanvragen. Die studiefinanciering moet liefst drie maanden van tevoren aangevraagd worden; in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na de achttiende verjaardag. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. 

MBO'ers onder de 18 jaar kunnen het studentenreisproduct aanvragen. Hiermee reis je gratis of met korting met trein, tram, bus en metro. Het geldt alleen voor bol opleidingen en niet voor deeltijd- of bbl-opleidingen. 

Zoeken