Niveaus en leerwegen

Er zijn in het mbo opleidingen op vier verschillende niveaus. De vooropleiding van een student bepaalt grotendeels op welk niveau hij of zij kan starten.

Extra informatie hierover geven mbo-scholen vaak tijdens open dagen en bij aanmelding of intake. Er zijn in het mbo opleidingen op vier verschillende niveaus. De vooropleiding van een student bepaalt grotendeels op welk niveau hij of zij kan starten.

Entree Entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (een jaar).
Niveau 2 Basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (twee tot drie jaar).
Niveau 3 Vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid (twee tot vier jaar).
Niveau 4 Middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van een tot twee jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie.

Kijk bij de vooropleidingen welk niveau bij jouw kind past.

Leerwegen


In het mbo kan jouw zoon of dochter een opleiding doen in twee leerwegen; twee verschillende manieren om hetzelfde diploma te halen. Hij of zij kiest dus niet alleen een opleiding maar ook de leerweg die het beste bij hem of haar past.

Beroepsopleidende leerweg(bol)


Een student zit op school en loopt een of meerdere stages (beroepspraktijkvorming). Bij deze leerweg bestaat minimaal twintig en maximaal zestig procent van de opleiding uit stages.

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl


Dit is een leerweg waarin een student leren en werken combineert. Hij of zij heeft meestal een betaalde baan en krijgt ongeveer een à twee dagen per week les op school. Minimaal zestig procent van de opleiding bestaat uit werkend leren (beroepspraktijkvorming).

Derde leerweg (OVO) 

De derde leerweg is een verkort opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. De derde leerweg is voor volwassenen een maatwerktraject dat flexibeler en sneller is. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie omdat het toeleidt naar een erkend mbo-diploma. De derde leerweg is een niet-bekostigd traject en wordt aangeboden door scholen die niet mede gefinancierd worden door het Ministerie van OC&W.

 

Zoeken