Over het mbo

Aansluiting op arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en maatschappij

Het mbo biedt beroepsopleidingen met aandacht voor theorie en praktijk. In de opleidingen wordt veel aandacht besteed aan de theorie van een bepaald beroep. Vaardigheden en competenties worden aangeleerd in de praktijk. Dit gebeurt zowel op school als in de beroepspraktijk waarvoor de student wordt opgeleid. Met een mbo-opleiding bereidt een student zich niet alleen voor op zijn of haar toekomstige baan.

Er is ook aandacht voor kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in de maatschappij en om eventueel door te leren. Het gaat dan om algemene vaardigheden: Nederlands, rekenen, Engels (bij mbo-opleidingen op niveau 4) en loopbaan- en burgerschapsvaardigheden.
Mbo-scholen besteden aan deze onderdelen van de opleiding apart aandacht of bieden ze in samenhang met het beroepsgerichte onderwijs aan.

Tijdens de opleiding legt een mbo'er de basis om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld om door te leren op een hoger niveau van het mbo of op het hbo.

Geen vmbo diploma?

Ook jongeren zonder vmbo-diploma kunnen naar het mbo. Zij kunnen een entreeopleiding doen.

Straks naar het hbo?

Voor sommige beroepen is er alleen een hbo-opleiding. Met een mbo-diploma op niveau 4 kun je terecht op het hbo. Vaak sluiten mbo- en hbo-opleidingen goed op elkaar aan. In sommige gevallen kan een mbo’er een hbo-opleiding zelfs versneld afronden.

Zoeken