Klachten

Iedere student kan het gevoel hebben dat hem/haar onrecht is aangedaan, bijvoorbeeld door het gedrag van een docent of medestudent.

  • Stap 1: ga naar je school met de klacht
  • Stap 2: niet tevreden? Kijk of het JOB je kan helpen.

Ontevreden studenten moeten, ook in het belang van de kwaliteit van het onderwijs, met hun klachten op school terecht kunnen. In veel gevallen volstaat hulp of advies van een mentor of loopbaanbegeleider. Mocht dit niets oplossen, dan moet de student zich kunnen richten tot de klachtencommissie op zijn school.

Sinds augustus 2017 is de klachtenregeling in het mbo wettelijk geregeld. Naar het voorbeeld van andere onderwijssectoren. De MBO Raad heeft samen met de JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) een document Klachtenbehandeling mbo opgesteld. Dat helpt scholen om klachten goed in behandeling te nemen. 

Niet tevreden over de afhandeling? 

Kijk of het JOB je verder kan helpen.

Naar het JOB

 

Zoeken