Kosten en financiering

Aan een mbo-opleiding zijn kosten verbonden. Die kosten zijn afhankelijk van je leeftijd, de opleiding die je kiest, de leerweg (bol of bbl), het niveau en of je vol- of deeltijd gaat studeren.

Lesgeld en cursusgeld

Ben je op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder, en ga je een voltijd bol-opleiding volgen, dan moet je lesgeld betalen. De hoogte er van wordt jaarlijks vastgesteld. Ieder jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap vast hoeveel dit is. DUO zorgt voor de inning. Op de website van DUO vind je meer informatie over de lesgelden. 

Ben je op 1 augustus van het eerste studiejaar achttien jaar of ouder, en ga je een bbl-opleiding volgen of een deeltijd bol-opleiding, dan moet je cursusgeld betalen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van dit cursusgeld vast. De mbo-school zorgt voor de inning.

Leermiddelen, materialen en excursies

Per school variëren de kosten voor de leermiddelen (boeken, readers, etcetera), materialen (kleding, gereedschap, etcetera) excursies en werkweken. Kijk dus goed op de websites van de scholen op welke kosten je kan rekenen en vraag het na bij open dagen van die scholen.

Financiering

Als je achttien jaar of ouder bent en een voltijdopleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag je studiefinanciering drie maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan.

Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je achttiende verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou.

Meer informatie over het aanvragen van studiefinanciering vind je op de website van DUO.

Zoeken