Soorten scholen

Het mbo kent verschillende soorten scholen. Roc's bieden een breed pakket aan in verschillende sectoren. Beroepscolleges richten zich op een specifieke bedrijfstak. Beroepscollege is de nieuwe term die vanaf 1-8-2022 wordt gehanteerd voor AOC's en vakcolleges.

  • Roc’s, of regionale opleidingencentra bieden een breed pakket van opleidingen in verschillende sectoren aan, vaak ook op verschillende locaties in een regio.
  • Een beroepscollege heeft vooral een sectorale en vaak meer landelijke functie, en richt zich op een specifieke bedrijfstak of een groep van bedrijfstakken.

Publiek en particulier

Een mbo-opleiding kan worden aangeboden door publieke en door particuliere scholen. De publieke scholen worden door de overheid betaald. De particuliere scholen worden door bedrijven of studenten betaald. De kosten voor studenten kunnen daardoor hoger zijn.

Particuliere scholen worden door de onderwijsinspectie wel op dezelfde manier beoordeeld. Alleen die scholen die door de inspectie zijn goedgekeurd.

Zoeken