Niveaus

Het mbo kent vier verschillende niveaus. Entree, niveau 2, 3 en 4 zodat iedereen op het eigen niveau een opleiding kan volgen.

Entree

Entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (een jaar). Met een entreeopleiding kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Een entreeopleiding geeft nog geen startkwalificatie waarmee je een beroep kunt uitoefenen.

Niveau 2

Basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (twee tot drie jaar). Met een niveau 2 opleiding heb je een startkwalificatie. Daarmee kan je een beroep uitoefenen en ben je niet meer leerplichtig.

Niveau 3

Vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar voor zelfstandig uitvoerend werk en brede inzetbaarheid (twee tot vier jaar).

Niveau 4

Middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van een tot twee jaar), volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of specialisatie. 

Kijk bij vooropleiding en toelating welk niveau bij jou past.

Zoeken