Vooropleiding en toelating

Je kunt op vier niveaus een opleiding volgen op het mbo. Afhankelijk van je vooropleiding kan je starten op niveau 1, 2, 3 of 4.

Voor toelating naar niveau 3 en 4 opleidingen zijn de volgende vooropleidingen nodig:

Theoretische leerweg

Als je de theoretische leerweg (tl) op het vmbo doet, heb je een vakkenpakket met veel theorievakken. Hiermee bereid je je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo. Ook kun je naar de havo.  

Gemengde leerweg

Als je de gemengde leerweg (gl) op het vmbo doet, heb je voornamelijk theorievakken. Je doet ook een deel een beroepsgericht programma. Hiermee bereid je je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg

Als je de kaderberoepsgerichte leerweg (kl) op het vmbo doet, krijg je theorievakken en een flink deel een beroepsgericht programma. Je leert dus veel door praktisch bezig te zijn. Deze leerweg bereidt je voor op de niveau 3 (vakopleidingen) en de niveau 4 (middenkaderopleidingen) in het mbo.

Havo en vwo 

Wanneer je havo of vwo volgt en een overgangsbewijs hebt van leerjaar 3 naar leerjaar 4 kan je ook beginnen aan een mbo-opleiding op alle niveaus.

Voor toelating naar niveau 2 opleidingen kan je ook met de volgende vooropleiding terecht:

Basisberoepsgerichte leerweg

Als je de basisberoepsgerichte leerweg (bb) op het vmbo doet, krijg je theorievakken en een groot deel een beroepsgericht programma. Je bent veel praktisch bezig en de theorie is iets gemakkelijker dan in de andere leerwegen. Deze leerweg bereidt voor op de niveau 2 (basisberoepsopleidingen) in het mbo.  

Voor de entreeopleidingen kan iedereen zonder vooropleiding:

Geen vmbo-diploma 

Als je geen vmbo-diploma hebt, kun je een entreeopleiding op het mbo doen. Met een entreeopleiding kun je doorstromen naar een niveau 2 opleiding. Een entreeopleiding geeft nog geen startkwalificatie waarmee je een beroep kunt uitoefenen.

Aanvullende eisen voor sommige beroepsopleidingen

VOG (Verklaring omtrent gedrag)

Voor sommige opleidingen heb je VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag, nodig. Meestal voor je stages. Dat is een verklaring die aangeeft dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de stage of leerbaan. Dit kan nodig zijn als je bijvoorbeeld gaat werken met kwetsbare personen of met geld of vertrouwelijke gegevens. Een VOG vraag je aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Andere toelatingsvoorwaarden….

Er zijn in sommige beroepen nog andere toelatingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld waar wettelijke regels of arbo-regelgeving van toepassing zijn. Een machinist die rijdt met een mobiele kraan moet tenminste 18 jaar zijn. Deze personen moeten een geldig en specifiek rijbewijs hebben. Ploegendiensten komen voor in diverse sectoren, o.a. de procesindustrie. Als je meedraait in ploegendiensten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Zoeken